Szansa na lek na chorobę Alzheimera

Dzięki zastosowaniu terapii genowej naukowcom z uniwersytetu w Barcelonie udało się po raz pierwszy przywrócić sprawność pamięci u myszy z objawami wczesnego stadium choroby Alzheimera.Badacze wprowadzili do komórek hipokampa (struktury mózgu odpowiedzialnej m.in. za przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej oraz za orientację przestrzenną) gen aktywujący syntezę białka, którego wytwarzanie jest u pacjentów z chorobą Alzheimera zablokowane. Białko to aktywuje kolejne geny, bezpośrednio zaangażowane w procesy konsolidacji pamięci.

– Mamy nadzieję, że nasze badanie to pierwszy krok do opracowania leków, które pozwolą zatrzymać lub nawet odwrócić proces pogarszania się sprawności pamięci u osób cierpiących na chorobą Alzheimera – mówi Carlos Saura, szef zespołu hiszpańskich naukowców.

Według danych WHO choroba Alzheimera dotyczy 35,6 mln ludzi. Każdego roku rozpoznaje się 7,7 mln nowych przypadków. Globalne koszty generowane przez tę – jak dotąd nieuleczalną chorobę – sięgnęły w 2010 r. 604 mld dolarów.


autor/ źródło: Journal of Neuroscience / The Local


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowe wzory deklaracji w poz


Resort zdrowia przedstawił nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy:lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.…Redakcja

Jubileuszowe Spotkania Kardiologiczne - najbliższe spotkanie w Łodzi

Sympozjum odbędzie się w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Łąkowa 29, w Łodzi, w dniu 6 listopada 2014 r. Udział w sympozjum jest bezpłatny (za uczestnictwo będą przysługiwały W programie…
Komitet Organizacyjny Sympozjum
Konferencje
Redakcja

AOTM o zamianie schematu dawkowania szczepionki

Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje, że w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3. dawkowej na 2. dawkową, skutkiem takiego przejścia jest jedynie skutek finansowy.…
AOTM
Komunikat

Esemesy tylko na numer 112

Uchwalona w 2013 roku ustawa przewidywała, że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie esemesów do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.…
Ekspert

Czy szpitale mogą pobierać opłatę sanatoryjną…

Sprawdzisz genom dzieci jeszcze przed ich poczęciem?

Rzecznik Praw Pacjenta o dostępie do dokumentacji…

Porada recepturowa od przyszłego roku?

Ułatwienia w zakresie wstępnych badań lekarskich

Skrócenie kolejek oznacza naruszenie czyichś interesów