Sytuacja finansowa szpitali w Polsce- tylko 7% deklaruje chęć przekształcenia

Tempo przekształceń własnościowych polskich szpitali spada. Główną przyczyną jest przekonanie, że szpital jest w miarę dobrej kondycji finansowej - wynika z raportu "Sytuacja finansowa szpitali w Polsce", opracowanego przez firmę badawczą PMR we współpracy z firmą Magellan.Raport "Sytuacja finansowa szpitali w Polsce - potrzeba racjonalizacji całego systemu opieki medycznej" przedstawiono w czwartek (15 maja) podczas debaty w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.

Raport przygotowano w oparciu o wywiady z kadrą zarządzającą szpitali. Kierownik działu badań rynku PMR Research Marcin Rzepka, prezentując wyniki, podkreślił, że w porównaniu do planów i deklaracji przekształca się faktycznie znacznie mniej szpitali. - Obecnie taką chęć deklaruje ok. 7 proc. szpitali publicznych - mówił.

- Głównym czynnikiem hamującym przekształcanie jest przekonanie, że szpital znajduje się w miarę dobrej kondycji finansowej - zaznaczył Rzepka. Dodał, że czynnikiem hamującym jest także niedostrzeganie przez szpitale publiczne wyraźnych korzyści, które miałyby płynąć z przekształcenia.

- Możliwość upadku szpitala jest najczęściej wskazywana jako obawa związana z przekształceniem szpitala - wynika z raportu. Rzepka dodał, że brakuje także dobrze przygotowanej kadry menedżerskiej, która chce wziąć odpowiedzialność za proces przekształcenia.

Ekspert ds. zdrowia z Uczelni Łazarskiego Jerzy Gryglewicz zwrócił uwagę, że 2014 r. jest rokiem wyborczym w samorządach, co może mieć wpływ na podejmowane decyzje o przekształceniu. Dodał, że wpływ na kondycję szpitali i ich przyszłość mogą mieć także przedstawione przez ministra zdrowia propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia związane z tzw. pakietem kolejkowym i pakietem onkologicznym.

Zwrócił uwagę, że "samo przekształcenie szpitala nie powoduje jego restrukturyzacji". Jak dodał, szpitale mają także możliwość np. konsolidacji, aby dokonać restrukturyzacji.

Urban Kielichowski z zarządu Magellan S.A. podkreślił, że w ustawie z 2011 r. były pewne zachęty do przekształcania szpitali, jednak niektóre rozwiązania nie sprawdziły się.

- Samorządy, które są głównie właścicielami szpitali, wolą przekształcać szpitale o dobrej kondycji finansowej, a ustawa wymusza przekształcanie szpitali w złej kondycji finansowej. Samorządy wolą więc pokrywać straty szpitali o złej kondycji, a puszczać w rynek te, które sobie poradzą - mówił. Według niego jest to jedną z przyczyn hamowania tempa przekształceń.

W 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, która miała przyspieszyć proces przekształceń, a miniony rok określano nawet jako decydujący dla wielu polskich szpitali. W 2013 r. tempo zmian jednak wyhamowało i wiele wskazuje na to, że w tym roku będzie ono jeszcze wolniejsze - stwierdzają autorzy raportu.

Z raportu wynika, że w Polsce działają obecnie 924 szpitale (wraz z należącymi do resortu spraw wewnętrznych oraz sprawiedliwości), spośród których procedurę komercjalizacji do końca 2013 r. przeszło 169 placówek. Jednak w minionym roku - według danych Ministerstwa Zdrowia - przekształceniu poddano jedynie 27 szpitali publicznych.

Od wejścia w życie ustawy do końca 2013 r. wykorzystano zaledwie 19 proc. środków przeznaczonych na ten cel, czyli ponad 269 mln zł. W planie na 2014 r. Ministerstwo Zdrowia na pomoc w przekształceniach zarezerwowało kwotę 400 mln zł. Jednak do końca minionego roku złożono wnioski dotyczące przekształceń na sumę zaledwie 100 mln zł. "Tempo przekształceń istotnie zatem zwolni" - podkreślono w raporcie.

Autorzy raportu twierdzą, że te samorządy, które dysponują środkami na utrzymanie nawet nierentownej placówki, nierzadko wolą dotować szpital niż przeprowadzać trudny proces komercjalizacji. Z punktu widzenia samorządu komercjalizacja oznacza utratę pełnej kontroli nad placówką (nawet, jeśli właścicielem nowo powstałej spółki pozostaje samorząd), przy ciągłym obowiązku świadczenia usług medycznych dla ludności.

Jest to trzeci raport giełdowej spółki Magellan o sytuacji finansowej polskich szpitali. Skupia się na przekształceniach własnościowych, które są jednym z najbardziej drażliwych tematów dotyczących opieki medycznej w Polsce. Raport przygotowano w oparciu o wywiady z kadrą zarządzająca szpitali. Sto z nich przeprowadzono z przedstawicielami placówek publicznych, a 40 w szpitalach przekształconych.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo kobiet w ciąży z powikłaniami. Zaczną obowiązywać od czerwca


2 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia ustanawiające nowe standardy opieki nad kobietami w ciąży zagrożonej. Mają…Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat
Redakcja

MZ odpowiada NRL na pismo ws. konsultacji społecznych

"W ocenie Ministerstwa Zdrowia dzień wysłania przedmiotowego pisma w dniu 5 maja 2014 r. wydawał się wystarczający do zabezpieczenia interesu Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie procedowanego projektu” - napisał wiceminister…
NIL
Prawo i zarządzanie

W ciągu najbliższych 5 lat służba zdrowia przejdzie…

Koszty cukrzycy są coraz wyższe. Najdroższe jest…

System informacji w ochronie zdrowia niekonstytucyjny

IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej

Pielęgniarki krytykują nowe normy zatrudnienia

Ponad połowa Polaków uważa, że lekarz nie może…

Kielce: specjaliści nie godzą się na wydłużenie…