Stanowisko PTR ws. skuteczności leczenia biologicznego: dane są źle analizowane

W mediach pojawiają się informacje sugerujące małą skuteczność leczenia biologicznego w Polsce w porównaniu z innymi krajami. W opinii ZG PTR nie mają one odzwierciedlenia w rzeczywistości i oparte są na błędnej analizie danych z systemu NFZ.Zarząd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikował oficjalne stanowisko dot. funkcjonującej w obiegu publicznym informacji na temat skuteczności leczenia biologicznego w Polsce.

Jak podaje PTR, w niektórych informacjach prasowych prezentowana jest teza, że odsetek tzw. remisji u leczonych wynosi tylko 15 proc. Ponadto w ostatnim czasie pojawiła się informacja sugerująca, że skuteczność terapii biologicznych w jednym z ośrodków reumatologicznych jest kilkakrotnie wyższa niż we wszystkich innych i wynosi 70 proc. w porównaniu do wcześniej przywołanej 15 proc. skuteczności.

W opinii ZG PTR powyższe dane dot. skuteczności terapii w całej Polsce nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i oparte są na błędnej analizie danych z systemu NFZ.

Wypowiedzi publiczne na temat skuteczności terapii biologicznych błędnie zostały oparte na danych zaczerpniętych z systemu NFZ (SMPT). Z uwagi na skomplikowane zasady działania SMPT i rozbieżności z rekomendacjami naukowymi wnioskowanie o skuteczności leczenia biologicznego jest praktycznie niemożliwe - zauważa Zarząd PTR.

Jednocześnie PTR zwraca uwagę, że skuteczność terapii biologicznych została określona w badaniach klinicznych opartych na Medycynie Opartej na Faktach (Evidence-based medicine). W krajach, w których prowadzone są wiarygodne rejestry leczenia biologicznego zbliżone dane potwierdzone zostały w praktyce klinicznej.

Ponadto nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że skuteczność terapii biologicznych w Polsce w różnych ośrodkach reumatologicznych znacząco się różni. Takie wypowiedzi podważają zaufanie pacjentów do lekarzy. ZG PTR zwraca się do autorów publicznych wypowiedzi na przedstawiony temat o nierozpowszechnianie dalej tych informacji jako nieprawdziwych oraz ich sprostowanie.

Pełna treść stanowiska: na stronie PTR


autor/ źródło: PTR/Rynek Zdrowia (fot.)


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ zapłacił pacjentom 6,6 mln zł za operacje usuwania zaćmy w innych krajach


Coraz więcej polskich pacjentów korzysta z usług lekarzy w Czechach - informuje Dziennik Gazeta Prawna i dodaje, że w ostatnich dziewięciu…Połowa kobiet ze stwierdzonym rakiem szyjki macicy…

MZ ws. przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy

Polscy pacjenci niewiele wiedzą o chorobach nowotworowych

Prywatne szpitale są dyskryminowane. Uważają przedstawiciele…

Ponad 150 tys. Polaków zapada co roku na nowotwory.…

Turysta medyczny potrzebny od zaraz

NIL do MZ ws. regulacji zawodów medycznych

Butelka whisky to wyraz wdzięczności czy już łapówka?

Kolejne Akademie NFZ we wrześniu