Stanowisko NL ws. okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej

W piątek (18 września) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko ws. projektów rozporządzeń ministra zdrowia. Wystosowało również apel ws. działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej.Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, 18 września 2015 r. Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń ministra zdrowia:
- w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego,
- w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Prezydium NRL po zapoznaniu się z projektami ww. rozporządzeń po raz kolejny stwierdziło, że standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych.

Rada podjęła również apel do ministra zdrowia ws. podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej. Jak informuje NIL, treść apelu zostanie przedstawiona opinii publicznej na konferencji prasowej w dniu 24 września 2015 r.

Więcej:nil.org.pl


autor/ źródło: NIL/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ o wynikach kontroli NIK


NFZ wystosował do Najwyższej Izby Kontroli stanowisko odnoszące się do informacji Izby o wynikach kontroli w zakresie kontraktowania świadczeń…Elektroniczne L4 pozwoli ZUS na sprawniejsze kontrole…

Stanowisko NRL ws. Polityki Lekowej Państwa: propozycje…

Rozpoczęła się sejmowa debata nad projektem zakazującym…

KRDL apeluje o zakończenie prac legislacyjnych ws.…

Od kiedy pielęgniarki będą mogły ordynować leki?

W Kolonii seria zakażeń bakterią oporną na antybiotyki

90 proc. wcześniaków atakuje wirus RS. Profilaktyka…

Naukowcy szukają leku, który może pomóc w gojeniu…

Czarne listy lekarzy coraz chętniej czytane