Stanowisko NL ws. okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej

W piątek (18 września) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko ws. projektów rozporządzeń ministra zdrowia. Wystosowało również apel ws. działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej.Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, 18 września 2015 r. Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektów rozporządzeń ministra zdrowia:
- w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego,
- w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Prezydium NRL po zapoznaniu się z projektami ww. rozporządzeń po raz kolejny stwierdziło, że standardy postępowania medycznego nie powinny mieć charakteru powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, a jedynie zawodowych zaleceń i wytycznych.

Rada podjęła również apel do ministra zdrowia ws. podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy lekarskiej. Jak informuje NIL, treść apelu zostanie przedstawiona opinii publicznej na konferencji prasowej w dniu 24 września 2015 r.

Więcej:nil.org.pl


autor/ źródło: NIL/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
OZZL: SPZOZ może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez konkursu ofert, ale...


Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez przeprowadzania konkursu…Senat poparł tzw. pakiet kolejkowy; ustawy trafią…

Jedna trzecia chorych umiera w pierwszych 3 miesiącach…

MZ w sprawie finansowania POZ

RPP poleca publikację o niewydolności serca

Sejmowa Komisja Zdrowia za odrzuceniem poprawek PiS…

Media społecznościowe zamiast porady lekarskiej,…

Likwidacji stażu podyplomowego była błędem

Sondaż: czy powinniśmy wprowadzić oświadczenia…

Redakcja

OZZL broni lekarzy nie posiadających tytułu specjalisty

ZK OZZL zaapelował do ministra zdrowia i NRL o poparcie swego stanowiska. Więcej: www.
OZZL
Komunikat