Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie o planie NFZ na 2016 r. Więcej dla POZ

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała w czwartek (9 lipca) plan finansowy NFZ na 2016 r. Przewiduje on przychody w wysokości 72,4 mld zł i koszty na poziomie 73,3 mld zł. Nakłady na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) mają być wyższe o 20,9 proc.Według informacji przedstawionych przez wiceprezes NFZ Julitę Jaśkiewicz, plan finansowy Funduszu na przyszły rok zakłada przychody w wysokości 72,4 mld zł (o 4,3 proc. więcej niż przewiduje plan na rok bieżący), z czego 69 mld zł to wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (o 3,7 proc. więcej).

Koszty zostały zaplanowane na poziomie 73,3 mld zł (o 5,7 proc. więcej niż w planie na 2015 r.). W tej kwocie koszty świadczeń opieki zdrowotnej to 69,5 mld zł (6,8 proc. więcej).

Nakłady na podstawową opiekę zdrowotną (POZ) mają w przyszłym roku wzrosnąć o 20,9 proc., na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) - o 3,5 proc., a na leczenie szpitalne - o 5,4 proc.

Wzrost nakładów zaplanowano też m.in. w leczeniu psychiatrycznym i leczeniu uzależnień (o 11,4 proc.), w lecznictwie uzdrowiskowym (o 5 proc.) i w leczeniu stomatologicznym (o 2 proc.). Na refundację zaplanowano kwotę stanowiącą 98,1 proc. tegorocznej.

Posłowie pytali m.in. o to, dlaczego wydatki na refundację są zaplanowane na niższym poziomie niż w tym roku.

Jaśkiewicz wyjaśniła, że plan zakłada utworzenie rezerwy na refundację i koszty świadczeń w wysokości 603 mln zł. Po jej rozwiązaniu większość środków będzie przeznaczona na refundację. Ogólna kwota wydatków na ten cel wzrośnie wówczas do ponad 11 mld zł (z obecnych 10,9 mld zł).

Inne z pytań dotyczyło niższych zaplanowanych nakładów na chemioterapię. W tym roku wydatki zaplanowano na 1,267 mld zł, zaś na 2016 - na 1,240 mld zł. Wiceprezes Funduszu wyjaśniła, że środki, które dotychczas były bezpośrednio wydawane na ten cel, nadal będą przeznaczone na chemioterapię, ale w ramach finansowania programów lekowych.

Jaśkiewicz zapewniła, że za pięć miesięcy tego roku NFZ obserwuje wyższy spływ składki zdrowotnej niż planowany i nie ma żadnego zagrożenia, że trzeba będzie uruchamiać stosowne rezerwy.

- Nie ma również żadnych argumentów, że prognozowane przychody Funduszu mogą się nie zrealizować, przynajmniej w zakresie planowanej składki - dodała.

Posiedzenie komisji opuścili posłowie PiS, którzy argumentowali, że na posiedzeniu zwołanym wcześniej tego dnia, a na którym planowo miał być rozpatrywany plan finansowy NFZ, nie pojawił się ani minister zdrowia, ani żaden z jego zastępców (na wniosek posłów PO został rozszerzony porządek obrad późniejszego posiedzenia). Na późniejszym posiedzeniu nie było też prezesa NFZ.

Przedstawicielom tej partii nie spodobało się także to, że wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki opuścił posiedzenie komisji, by udać się na posiedzenie komisji senackiej, która w tym samym czasie rozpatrywała poprawki zgłoszone do projektu ustawy o in vitro. Jak argumentowali, wiceminister Beata Małecka-Libera, która go zastąpiła, nie słyszała pytań, które zadali.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan finansowy NFZ na 2016 r. głosami PO.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zarząd Główny PTAiIT wycofał poparcie dla projektu MZ


Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie będzie brało udziału w pracach zespołu ekspertów ds. akredytacji ośrodków…Kolejne nominacje profesorskie

Chłopiec nie został przyjęty do szpitala, zmarł

Polacy chętnie sięgają po leki bez recepty. Często…

Redakcja

Tajny program w Norwegii: przez lata lekarze pobierali organy ze zwłok dzieci

Jak podaje Gazeta Wyborcza, jeden z norweskich profesorów tłumaczył, że każdy, kto słyszał płacz rodziców po stracie dziecka, powinien zrozumieć motywację lekarzy. Ale norweski Instytut Zdrowia Publicznego wszczął kontrolę i natychmiast wstrzymał…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Ceny leków w Polsce należą do najniższych w Europie

Czy UOKiK odwoła się od wyroku ws. homeopatii?

Fizjoterapeuci nie chcą nowego krajowego konsultanta

Narodowa Rada Rozwoju błędnie ocenia sytuację w…

Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł