Samorząd lekarski zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie zdecydowała w piątek (13 lutego) o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego "w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu onkologicznego z Konstytucją RP" - informuje nas NRL w komunikacie prasowym.Stanowisko samorządu lekarskiego w tej sprawie zostało podjęte w związku ze wstępną analizy prawną opracowaną na zlecenie NRL przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka. Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym lutym, a skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu br.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, treść dokumentu będzie musiała być zgodna z zakresem działań samorządu lekarskiego.

Nie tylko względy prawne

- Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzania pakietu w życie. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z wdrażania zapisów pakietu zagrażają wielu pacjentom - wskazuje dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodaje, że szczególne trudności w leczeniu chorych dostrzegane są w przypadkach schorzeń nowotworowych, z których wiele - jak się okazuje - z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich tzw. szybką ścieżką diagnostyczną w ramach pakietu.

- Narastają także problemy w leczeniu pacjentów nieonkologicznych. Leczenie i opieka nad chorymi zostały w wielu aspektach utrudnione, a zamiast skrócenia kolejek, w wielu placówkach kolejki wydłużyły się. Życie i zdrowie pacjentów nie może być przedmiotem eksperymentów politycznych, a lekarze nie mogą tracić zaufania chorych przez chaos spowodowany niedopracowaną rewolucją systemową - zaznacza Maciej Hamankiewicz.

Według analizy

zgodności przepisów pakietu onkologicznego z Konstytucją RP autorstwa Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, wiele zapisów pakietu może naruszać ustawę zasadniczą. Wśród rozwiązań prawnych, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, prawnicy tej kancelarii wskazują między innymi:

• pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych, którzy cierpią na równie poważne choroby wymagające także niezwłocznej pomocy diagnostyczno-leczniczej;

• pogorszenie sytuacji pacjentów onkologicznych nieobjętych pakietem onkologicznym;

• zróżnicowanie sytuacji pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

• wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów poprzez zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie nieosiągnięcia tego współczynnika;

• bezzasadne różnicowanie lekarzy POZ i AOS w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska ponownie wyraziła sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego, które - zdaniem NRL - wprowadzono bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji pacjentów oraz innych organizacji uczestniczących w systemie ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów.

WięcejRynek Zdrowia


autor/ źródło: NIL, MAK, IB/Rynek Zdrowia/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prezes AstraZeneca: Polska ma szansę stać się wiodącym ośrodkiem badań klinicznych na świecie


W sektorze farmacji można zrobić jeszcze bardzo dużo dla współpracy nauki i biznesu. Największym problemem jest wciąż ograniczone zaufanie…Esemesy tylko na numer 112

Uchwalona w 2013 roku ustawa przewidywała, że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie esemesów do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.…
Ekspert

Dieta bezglutenowa może szkodzić osobom bez wskazań…

Redakcja

Projekt rozporządzenia ws. czasu oczekiwania na świadczenia

Projekt rozporządzenia dotyczy ogółu świadczeń należących do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, a ponadto świadczeń, które nie zaliczają sie do tej kategorii, ale zostały wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Noworodki i niemowlęta nie powinny być karmione…

Raport: spada tempo przekształceń szpitali

Radziewicz-Winnicki: nieskuteczne leczenie bólu to…

Leków nie można wysyłać przez paczkomaty

Rak piersi z powodu pigułek antykoncepcyjnych?

Po konwencji antyprzemocowej czas na ustawę o in…