Samorząd lekarski zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego

Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie zdecydowała w piątek (13 lutego) o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego "w celu sprawdzenia zgodności zapisów pakietu onkologicznego z Konstytucją RP" - informuje nas NRL w komunikacie prasowym.Stanowisko samorządu lekarskiego w tej sprawie zostało podjęte w związku ze wstępną analizy prawną opracowaną na zlecenie NRL przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka. Prace nad treścią skargi rozpoczną się jeszcze w tym lutym, a skarga ma być zgłoszona do Trybunału Konstytucyjnego w kwietniu br.

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, treść dokumentu będzie musiała być zgodna z zakresem działań samorządu lekarskiego.

Nie tylko względy prawne

- Naszą decyzję w tej sprawie uzasadniają nie tylko wątpliwości prawne, ale także pierwsze doświadczenia wynikające z wprowadzania pakietu w życie. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z wdrażania zapisów pakietu zagrażają wielu pacjentom - wskazuje dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodaje, że szczególne trudności w leczeniu chorych dostrzegane są w przypadkach schorzeń nowotworowych, z których wiele - jak się okazuje - z różnych powodów nie kwalifikuje niektórych pacjentów do objęcia ich tzw. szybką ścieżką diagnostyczną w ramach pakietu.

- Narastają także problemy w leczeniu pacjentów nieonkologicznych. Leczenie i opieka nad chorymi zostały w wielu aspektach utrudnione, a zamiast skrócenia kolejek, w wielu placówkach kolejki wydłużyły się. Życie i zdrowie pacjentów nie może być przedmiotem eksperymentów politycznych, a lekarze nie mogą tracić zaufania chorych przez chaos spowodowany niedopracowaną rewolucją systemową - zaznacza Maciej Hamankiewicz.

Według analizy

zgodności przepisów pakietu onkologicznego z Konstytucją RP autorstwa Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, wiele zapisów pakietu może naruszać ustawę zasadniczą. Wśród rozwiązań prawnych, które budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, prawnicy tej kancelarii wskazują między innymi:

• pogorszenie sytuacji pacjentów nieonkologicznych, szczególnie tych, którzy cierpią na równie poważne choroby wymagające także niezwłocznej pomocy diagnostyczno-leczniczej;

• pogorszenie sytuacji pacjentów onkologicznych nieobjętych pakietem onkologicznym;

• zróżnicowanie sytuacji pacjentów korzystających z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

• wprowadzenie indywidualnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów poprzez zbyt daleko idące konsekwencje dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w razie nieosiągnięcia tego współczynnika;

• bezzasadne różnicowanie lekarzy POZ i AOS w zakresie uprawnienia do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Naczelna Rada Lekarska ponownie wyraziła sprzeciw wobec sposobu uchwalenia przepisów wchodzących w skład tzw. pakietu onkologicznego, które - zdaniem NRL - wprowadzono bez uwzględnienia opinii samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, organizacji pacjentów oraz innych organizacji uczestniczących w systemie ochrony zdrowia oraz wielu ekspertów.

WięcejRynek Zdrowia


autor/ źródło: NIL, MAK, IB/Rynek Zdrowia/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Popularny środek na stłuczenia wycofany z obrotu


Decyzją GIF z obrotu na terenie całego kraju został wycofany płyn stosowany w przypadku stłuczeń i zapaleń.Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji…

Redakcja

Znachorzy i uzdrowiciele działają zgodnie z prawem

Jej projekt przygotowali sami fizjoterapeuci. Przewiduje on m.in. powołanie samorządu tej grupy zawodowej, ustanowienie egzaminu państwowego dla niej i określenie zasad odpowiedzialności zawodowej. Bez niej legalnie działa na rynku 80 tys. różnego rodzaju…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa

Jak zdiagnozować zespół metaboliczny

Redakcja

Jak leczą w Czechach. O służbie zdrowia u południowych sąsiadów

Narzekamy na polską służbę zdrowia – miesięczna składka nie należy do niskich, kolejki do lekarza w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie maleją, przedsiębiorcy na zwolnieniu chorobowym dostają dosłownie przysłowiowe „grosze”, a w opinii…
Na Temat.pl
Prasa

Więcej wad rozwojowych to skutek niepłodności,…

Zmiany w POZ będą wprowadzane stopniowo, część…

Depresja może poprzedzać utratę pamięci u chorych…

Trwają prace nad ustawą o zdrowiu publicznym. Ustawa…

Tylko 15 proc. osób ze schizofrenią jest pracuje…