Rząd o zmianach w prawie farmaceutycznym

We wtorek (22 lipca) rząd zajmie się projektem zmian w Prawie farmaceutycznym, mającym zapobiegać wprowadzaniu do obrotu fałszywych leków.Rząd zajmie się projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Chodzi o dostosowanie prawa do dyrektywy UE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej dystrybucji.

Przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji wprowadza definicje: dobrej praktyki dystrybucji substancji czynnych, dobrej praktyki wytwarzania, a także sfałszowanego produktu leczniczego.

Proponowane przepisy dotyczą ponadto przeprowadzania przez inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego inspekcji w zakładach produkujących lub importujących produkty lecznicze. Taką inspekcję GIF na wniosek wytwórcy lub importera produktów leczniczych przeprowadzi m.in. w celu wydania zaświadczenia stanowiącego certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań dobrej praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki dystrybucyjnej.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Eksperci: program lekowy dla chorych na szpiczaka trzeba kontynuować


Nie można przerwać programu lekowego z użyciem lenalidomidu używanego u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem mnogim - alarmowa we…Posłowie: choroby rzadkie wymagają szczególnej…

Nowe deklaracje wyboru lekarza to bubel?

Onkolodzy o pakiecie onkologicznym: pozytywnie, choć…

NIK zapowiada wielką kontrolę medycyny

Lekarka zwolniona; powód - za mało zlecanych badań

Do okulisty znowu ze skierowaniem, MZ uzasadnia dlaczego

Groźna bakteria w śląskich szpitalach

Pigułka "dzień po" od 15. roku życia - rozporządzenie…

Redakcja

XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Spotkanie to jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce. Sympozjum gromadzi co roku wielu specjalistów…
Infonfz/Mat.prasowe
Konferencje