RPP o dostępie do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w komunikacie z piątku (8 sierpnia), że świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia. Świadczeniodawca rejestrując pacjenta posiadającego skierowanie ma obowiązek wskazania terminu udzielenia świadczenia.Świadczeniodawca umieszcza pacjenta na liście oczekujących na podstawie kryteriów medycznych. Lekarz biorąc pod uwagę stan zdrowia konkretnego pacjenta ma uprawnienie wskazania na skierowaniu pilności podjęcia leczenia.

Rzecznik przypomina, że w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (już po umieszczeniu pacjenta na liście oczekujących) pacjent powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie pacjenta o nowym terminie.

Ewentualna odmowa zarejestrowania pacjenta powinna być odnotowana na skierowaniu.

Każdy pacjent posiadając skierowanie np. na operację czy wizytę u specjalisty ma możliwość wyboru świadczeniodawcy na terenie całego kraju. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ, pacjent może samodzielnie sprawdzić liczbę osób oczekujących i średni czas oczekiwania na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej w konkretnej placówce oraz uzyskać informację o możliwości udzielenia świadczenia przez innych świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie konkretnych świadczeń zdrowotnych.

Więcej: bpp.gov.pl


autor/ źródło: BPP.GOV.PL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Konsorcjum RNA na liście wiodących placówek naukowych


Tworzeniem niewystępujących w przyrodzie substancji zajmie się poznańskie Konsorcjum RNA, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka…Celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych…

GIS: informacja dla lekarzy POZ i służb medycznych…

Leczenie w szpitalu, noclegi w hotelu

Wiceminister Cieślukowski pokieruje pracą trzech…

Olej, który pomaga obniżyć poziom glukozy we krwi

Lekarze korespondują z MF w sprawie podatku dochodowego

Dotacja dla samorządu lekarskiego - m.in. na zapłatę…

W katowickiej prokuraturze już powołano specjalny…

Mapy potrzeb zdrowotnych - czy mogą prowadzić na…