RPP o dostępie do preparatów diagnostyki laboratoryjnej

W ostatnim czasie coraz liczniejsze są sygnały od pacjentów, że podmioty lecznicze odmawiają im dostępu do preparatów histopatologicznych, cytologicznych oraz odlewów stomatologicznych - informuje Rzecznik Praw Pacjenta.Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, obecne przepisy prawne nie określają sposobu postępowania z materiałami i preparatami diagnostyki laboratoryjnej. Nie definiują, czy stanowią one element dokumentacji medycznej i nie wskazują okresu przechowywania tych preparatów.

Brak również zapisów, czy i komu mają być one wydane oraz, czy i po jakim czasie ulegają zniszczeniu. W związku z tym, Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.

31 marca 2015 r. RPP w wystąpieniu do ministra zdrowia zwrócił uwagę, iż preparaty histopatologiczne, cytologiczne, odlewy stomatologiczne oraz modele służące wykonaniu protez powinny być udostępniane pacjentom w ramach dostępu do ich dokumentacji medycznej. Udostępnienie tych materiałów często jest niezbędne do monitorowania postępów leczenia pacjentów.

Wiecej: bpp.gov.pl


autor/ źródło: RPP/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Szpital nie może być zamykany na noc


Przed szpitalem zmarł pacjent, bo personel medyczny zamiast udzielić pomocy, wezwał policję. Tymczasem placówka prowadził ambulatoryjną…Esemesy tylko na numer 112

Uchwalona w 2013 roku ustawa przewidywała, że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie esemesów do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.…
Ekspert

Diagnoza online jest niezgodna z prawem

Nowa lista leków refundowanych. Skorzystają chorzy…

Rozpoczęła się sejmowa debata nad projektem zakazującym…

Lekarze nie mogą zdiagnozować wszystkich alergii…

Polacy najgorsi w UE - zaledwie 1 proc. z nas ma zdrowe…

Częstsze raporty o kolejkach niczego nie zmienią

Noworodki i niemowlęta nie powinny być karmione…

Lekarze grożą ogólnopolskim strajkiem