RPP o dostępie do preparatów diagnostyki laboratoryjnej

W ostatnim czasie coraz liczniejsze są sygnały od pacjentów, że podmioty lecznicze odmawiają im dostępu do preparatów histopatologicznych, cytologicznych oraz odlewów stomatologicznych - informuje Rzecznik Praw Pacjenta.Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjenta, obecne przepisy prawne nie określają sposobu postępowania z materiałami i preparatami diagnostyki laboratoryjnej. Nie definiują, czy stanowią one element dokumentacji medycznej i nie wskazują okresu przechowywania tych preparatów.

Brak również zapisów, czy i komu mają być one wydane oraz, czy i po jakim czasie ulegają zniszczeniu. W związku z tym, Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie.

31 marca 2015 r. RPP w wystąpieniu do ministra zdrowia zwrócił uwagę, iż preparaty histopatologiczne, cytologiczne, odlewy stomatologiczne oraz modele służące wykonaniu protez powinny być udostępniane pacjentom w ramach dostępu do ich dokumentacji medycznej. Udostępnienie tych materiałów często jest niezbędne do monitorowania postępów leczenia pacjentów.

Wiecej: bpp.gov.pl


autor/ źródło: RPP/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
EMA: uwaga na sfałszowaną herceptynę


Europejska Agencja Leków (EMA) została poinformowana o wykryciu fiolek zawierających lek przeciwnowotworowy Herceptin (trastuzumab), prawdopodobnie…BCC o rozwoju telemedycyny: pokonajmy kilka barier

Stawka kapitacyjna nie za dzieci emigrantów

Rzecznik resortu zdrowia odniósł się do listu, jaki lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) wystosowali m.in. do Rzecznika Praw Dziecka w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dzieci. Chodzi o deaktywację przez wielkopolski…
Ekspert

NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale…

Przełom w leczeniu zaawansowanego raka piersi. Kobiety…

TK odroczył rozstrzygnięcie ws. tworzenia rejestrów…

Łódzkie SOR-y według nowych wycen otrzymają o…

Przy MZ powstał zespół oceniający minimalne normy…

Redakcja

Rada NFZ pozytywnie opiniuje odwołanie zastępcy prezesa NFZ ds. finansowych

W związku z wnioskiem ministra zdrowia z dnia 7 lipca 2015 r., Rada NFZ wyraża pozytywną opinię w sprawie odwołania Julity Jaśkiewicz ze stanowiska zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw finansowych, wobec złożonej przez nią rezygnacji. Więcej: 
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Redakcja

Szpitale i przychodnie rezygnują z pakietu onkologicznego

Jeśli chodzi o szpitale, to wycofują się z powodu braku konsylium. Z kolei przychodnie mają problem z badaniami diagnostycznymi. Na Lubelszczyźnie pakietu nie realizują dwa szpitale, mniejszy w Krasnymstawie i większy - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny…
TOK FM
Prasa