RPO pisze do ministra zdrowia ws. nowych regulacji czasu pracy pracowników medycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy niektórych pracowników medycznych (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów).Wg RPO, ustawodawca dokonując zmiany warunków pracy nie przewidział jednocześnie mechanizmów zabezpieczających adekwatny wzrost wynagrodzeń tych pracowników.

"Zainteresowani pracownicy medyczni (a także prezesi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii) w listach kierowanych do organów publicznych informują, że pracownicy tracą prawa nabyte, a obowiązujący dotychczas skrócony wymiar czasu pracy stanowił w wielu przypadkach kryterium wyboru określonego zawodu czy specjalności medyczne"j - podkreśla RPO.

Prof. Irena Lipowicz zwraca uwagę, że wyrażane są również obawy, że kierownicy podmiotów leczniczych po wydłużeniu czasu pracy nie przyznają dodatkowego wynagrodzenia, co spowoduje drastyczne obniżenie stawki godzinowej.

Więcej: www.brpo.gov.pl


autor/ źródło: RPO, fot shutterstock


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy pielęgniarki z DPS-ów też dostaną podwyżki?


Pielęgniarki negocjują z resortem, by jak największa grupa otrzymała podwyżki. Lucyna Dargiewicz - przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku…WHO wzywa: należy zintensyfikować szczepienia przeciwko…

Pielęgniarki o eboli: brakuje kombinezonów i szkoleń;…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Skrócenie kolejek oznacza naruszenie czyichś interesów

Rak prostaty może stać się dominującym nowotworem…

Znak czasów? W Żarach chcą geriatrii zamiast porodówki

Nowe otwarcie w insulinoterapii?

Pod względem długości życia Polska jest w ogonie…

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej