RPO pisze do ministra zdrowia ws. nowych regulacji czasu pracy pracowników medycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy niektórych pracowników medycznych (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów).Wg RPO, ustawodawca dokonując zmiany warunków pracy nie przewidział jednocześnie mechanizmów zabezpieczających adekwatny wzrost wynagrodzeń tych pracowników.

"Zainteresowani pracownicy medyczni (a także prezesi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii) w listach kierowanych do organów publicznych informują, że pracownicy tracą prawa nabyte, a obowiązujący dotychczas skrócony wymiar czasu pracy stanowił w wielu przypadkach kryterium wyboru określonego zawodu czy specjalności medyczne"j - podkreśla RPO.

Prof. Irena Lipowicz zwraca uwagę, że wyrażane są również obawy, że kierownicy podmiotów leczniczych po wydłużeniu czasu pracy nie przyznają dodatkowego wynagrodzenia, co spowoduje drastyczne obniżenie stawki godzinowej.

Więcej: www.brpo.gov.pl


autor/ źródło: RPO, fot shutterstock


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zła wiadomość dla emerytów. Nielegalne archiwa obniżą im świadczenie


Przy wyliczeniu kapitału początkowego ZUS nie uwzględnia zaświadczeń kadrowo-płacowych z archiwów nie wpisanych do specjalnego rejestru,…NRL zaniepokojone bezpieczeństwem elektronicznej…

Porada recepturowa od przyszłego roku?

Cholesterol zwiększa ryzyko zapaleń ścięgien

Czarne listy lekarzy coraz chętniej czytane

W Łodzi podają dzieciom narkozę na czas transportu…

Chrońmy dzieci przed plastrami z fentanylem

Lekarze zbyt często przepisują antybiotyki. Jak…

Informatyzacja placówki medycznej z korzyścią dla…

NIPiP: zgłaszamy wotum nieufności dla ministra zdrowia