RPO pisze do ministra zdrowia ws. nowych regulacji czasu pracy pracowników medycznych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska w sprawie czasu pracy niektórych pracowników medycznych (tj. radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów).Wg RPO, ustawodawca dokonując zmiany warunków pracy nie przewidział jednocześnie mechanizmów zabezpieczających adekwatny wzrost wynagrodzeń tych pracowników.

"Zainteresowani pracownicy medyczni (a także prezesi Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Techników Elektroradiologii) w listach kierowanych do organów publicznych informują, że pracownicy tracą prawa nabyte, a obowiązujący dotychczas skrócony wymiar czasu pracy stanowił w wielu przypadkach kryterium wyboru określonego zawodu czy specjalności medyczne"j - podkreśla RPO.

Prof. Irena Lipowicz zwraca uwagę, że wyrażane są również obawy, że kierownicy podmiotów leczniczych po wydłużeniu czasu pracy nie przyznają dodatkowego wynagrodzenia, co spowoduje drastyczne obniżenie stawki godzinowej.

Więcej: www.brpo.gov.pl


autor/ źródło: RPO, fot shutterstock


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Konsultanci rezygnują


Po wejściu w życie przepisów, które zobowiązują konsultantów do ujawnienia uczestnictwa w badaniach klinicznych, relacji z firmami -…Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej

Redakcja

Pierwsze miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żywieniowego dla studentek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Grant naukowy Nagrodą dla uczelni, z której pochodził zwycięski zespół IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żywieniowego NHW był grant naukowy w wysokości 10.000 zł.  Dnia 27.10.2015 r. podczas uroczystej…
Nestle Polska/Infonfz
Artykuł

Przełom w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.…

Skierowania do okulisty i dermatologa skrócą kolejki?

Szansa na leczenie przyczynowe wrodzonej łamliwości…

Poród w wodzie wcale nie tak bezpieczny

Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za…

NRL negatywnie o możliwości wystawiania recept na…

Zdaniem brytyjskich naukowców alzheimerem można…