Rośnie rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018″ firmy badawczej PMR wynika, że w 2013 r. wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej wzrosła o 4,6 proc. rok do roku i wyniosła 35,4 mld zł.Według PMR rynek prywatnej opieki zdrowotnej będzie dynamicznie się rozwijał i osiągnie w 2016 r. wartość 40 mld zł. Oznacza to, iż będzie on rósł o prawie 6 proc. rocznie.

W raporcie czytamy, iż dynamika rynku będzie wzrastać w kolejnych latach „w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na rok 2014 przewidywany jest wzrost PKB o około 3,4 proc. przy jednoczesnej poprawie na rynku pracy. Dlatego w roku 2014 rynek znów będzie rozwijał się nieco bardziej dynamicznie niż w dwóch poprzednich latach i ten trend zostanie utrzymany do roku 2018″.

Z kolei rynek ubezpieczeń zdrowotnych „nie jest obecnie dynamizowany przez żadne istotne czynniki, poza czynnikami makroekonomicznymi, i w najbliższych 2-3 latach nie nastąpi znaczne ożywienia rynku w tym segmencie, które byłoby uwarunkowane na przykład zmianami legislacyjnymi. Dopóki rynek ubezpieczeń nie nasyci się, czynniki makroekonomiczne będą miały na niego największy wpływ. Korzystne przewidywania dla poziomu bezrobocia, płac i PKB w latach 2014-2018 będą wpływały najmocniej na rynek ubezpieczeń zdrowotnych do roku 2015. W latach 2016-2018, większe nasycenie rynku ubezpieczeń zdrowotnych spowoduje zahamowanie dynamiki jego wzrostu” – czytamy w raporcie.


autor/ źródło: PMR Research


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Najnowsza metoda usunięcia zaćmy może wyleczyć również inne wady wzroku


Zaćma, czyli postępujące zmętnienie soczewki oka, jest coraz częstszą przypadłością w starzejących się społeczeństwach. Choroba…Redakcja

NFZ nałożył na szpital rekordową karę - 33 miliony zł

Jak podaje Gazeta Wyborcza, powodem nałożenia na szpital kary jest wykonywanie operacji przez lekarzy bez podspecjalizacji z chirurgii onkologicznej. W ten sposób klinika miała nie spełniać formalnych warunków kontraktowania świadczeń chirurgii onkologicznej. …
Gazeta Wyborcza
Prasa
Redakcja

Od kogo pacjent może domagać się odszkodowania za poniesione szkody?

Od kogo pacjent, który poniósł szkodę podczas leczenia w podmiocie leczniczym może domagać się odszkodowania? Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę pacjenta powstałą w wyniku prowadzonego leczenia może być zarówno…
OZZL/Medexpress
Prawo i zarządzanie

Teraz lekarz może wypisać receptę na rok

Diagnoza genetycznych chorób dziecięcych znacznie…

Czy premier spotka się z lekarzami i wprowadzi pilotaż…

NFZ podsumował refundację za 4 miesiące 2014 r.

Lekarze chcą zarabiać 12 tysięcy złotych

Leki w terapii stosowanej przed in vitro będą refundowane

W Chrzanowie system wykrył brak ubezpieczenia, muszą…