Resort zdrowia rozważa refundację prewencyjnej mastektomii

Ministerstwo Zdrowia chce zlecić Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie rekomendacji w sprawie refundowania - w określonych warunkach - prewencyjnej mastektomii.Chodzi o zakwalifikowanie zabiegów mastektomii wykonywanych u pacjentek będących nosicielkami mutacji genu BRCA1 i/lub BRCA2 z grupy ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika jako świadczenia gwarantowanego i refundowanego przez NFZ - informuje Gazeta Wrocławska.

Ostatnio Dolnośląskie Centrum Onkologii wystąpiło o zgodę na tzw. prewencyjną mastektomię do płatnika. Chodziło o przypadek pacjentki, u której lekarze wykryli mutację genu, która bardzo znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór piersi.

Niektóre oddziały NFZ refundowały tego typu zabiegi. Okazuje się, że w Ministerstwie Zdrowia problem jest dobrze znany i  trwają już prace nad zmianą przepisów w tym zakresie. 

Więcej: www.gazetawroclawska.pl


autor/ źródło: Gazeta Wrocławska


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia


Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych…Redakcja

NFZ powołał zespół Rady Funduszu ds. kontraktowania świadczeń

W skład zespołu wejdą: Małgorzata Gałązka-Sobotka jako przewodnicząca, Dorota Karkowska i Rudolf Borusiewicz. Zespół przeprowadzi pogłębioną analizę oraz przedstawi Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia opinię i rekomendacje w sprawie optymalizacji…
NFZ/Infonfz
NFZ

NFZ (po cichu) wycina deklaracje z list lekarzy POZ

ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia

Przepisy o dokumentacji medycznej w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z nowelizacją podmioty lecznicze będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. Tym samym o trzy lata wydłużono termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowa…
Ekspert

Po konwencji antyprzemocowej czas na ustawę o in…

Przetwarzanie danych osobowych dawców szpiku zgodne…

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. dyrektywy…

Lekarze chcą zarabiać 12 tysięcy złotych

Coraz więcej dowodów na to, że łysienie zwiastuje…