Realizację recept na leki refundowane można dostosować sytuacji finansowej pacjenta

Aptekarze proponują, by pacjent mógł nabywać refundowane produkty lecznicze na podstawie tej samej recepty w częściach w tej samej aptece. Odpowiednią zmianę w zapisach ustawy refundacyjnej zgłosił w Sejmie samorząd aptekarski.Podczas debaty nad pakietem rządowych ustaw antykolejkowych sejmowej Komisji Zdrowia, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz zgłosił poprawkę, której przyjęcie umożliwiłoby pacjentowi nabywanie refundowanych produktów leczniczych na podstawie tej samej recepty w częściach w tej samej aptece. Potwierdzeniem zrealizowanej części świadczenia byłby odpis recepty wystawiony przez farmaceutę w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
„Proponujemy zmianę propacjencką, pozwalającą wykorzystać wiedzę farmaceutów, zmierzającą do uelastycznienia wydawania leków na recepty refundowane. Istotą proponowanej poprawki jest możliwość częściowego realizowania recepty na leki refundowane, stosownie do potrzeb pacjenta i jego sytuacji finansowej” – powiedział prezes NRA Grzegorz Kucharewicz. Podkreślił, że nowa regulacja nie spowodowałaby zwiększenia wydatków na refundacje leków, a ponadto – po drobnej korekcie mechanizmu wymiany informacji między apteką a Narodowym Funduszem Zdrowia (pliki xml) - mogłaby zostać szybko wprowadzona w życie. Prezes NRA przedstawił wstępną opinię, że wszelkie problemy natury technicznej związane z xml można szybko rozwiązać.
Obecny na posiedzeniu komisji minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oznajmił, że „zmiana jest godna rozważenia, ale w nowelizacji ustawy refundacyjnej”. 

W wielu państwach Unii Europejskiej przyjęto zasadę, że lekarz wystawia receptę na dany produkt leczniczy, ale to farmaceuta decyduje o udostępnieniu leku pacjentowi w częściach dostosowanych do możliwości finansowych i potrzeb pacjenta, a nawet decyduje, w porozumieniu z lekarzem, o powtórnym wydaniu leku bez konieczności kolejnej wizyty u lekarza. Monitorowanie terapii lekowej przez farmaceutę jest istotnym elementem opieki farmaceutycznej.


autor/ źródło: portalemedycznep.


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych


Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.…Redakcja

ZUS winny państwu blisko 40 mld zł. Pożyczki nie odda

Niemożność wywiązania się ze spłaty pożyczek do końca marca potwierdził w rozmowie z portalem onet.pl Radosław Milczarski z ZUS-u. Poinformował jednocześnie, że obecnie zakład jest na etapie przygotowań do podpisania z ministrem…
onet.pl
Prasa

Śledztwo dot. Mengele włączone do śledztwa ws.…

Znowu zwłoka ws. zwrotu kosztów leczenia za granicą?

Blisko 180 szpitali z akredytacją

Prof. Jędrzejczak ostro o nowych przepisach dla konsultantów

Polska wciąż ma jeden z najwyższych wskaźników…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia o biorównoważności leków

Zdaniem Komisji, nie ma ryzyka wystąpienia różnic terapeutycznych pomiędzy lekami o wykazanej wobec siebie biorównoważności. W ocenie Komisji do sformułowania tak jednoznacznego stwierdzenia upoważnia szereg faktów, prawd naukowych…
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Ostra polemika w sejmie między Arłukowiczem a Pinkasem

Czego lekarze nie wiedzą o pakiecie onkologicznym?