Rankingi lekarzy nie zawsze są narzędziem społecznej kontroli

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zakwestionował przesłankę, na podstawie której portale publikują komentarze i opinie o lekarzach bez ich zgody. Dotychczas serwisy powoływały się na opinię GIODO, który mówi, że rankingi lekarzy są narzędziem społecznej kontroli.Na żądanie sądu Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie musiał rozważyć, czy do przetwarzania danych osobowych lekarza nie jest niezbędna jego zgoda - zauważa Gazeta Prawna i przypomina, że dotychczas stanowisko GIODO było konsekwentne: uznawał je za narzędzie społecznej kontroli i przyzwalał na publikowanie krytycznych opinii i komentarzy o lekarzach w sieci. Teraz spór wkracza w nowy etap. Wszystko przez wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił jedną z decyzji GIODO.

Odmowna decyzja GIODO z lipca 2013 r. została zaskarżona przez jednego z lekarzy do WSA w Warszawie. Podkreśla on w skardze, że Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w jednakowy sposób traktuje portale autonomiczne (czyli takie, które służą społeczeństwu wymianą informacji np. o lekarzach), jak i te, w których idea społeczna jest wykorzystywana do celów komercyjnych. Zarzuca właścicielowi portalu ZnanyLekarz.pl, że jego celem jest płatne pośrednictwo w umawianiu konsultacji i zabiegów.

Argumentację skarżącego podzielił WSA. W wyroku z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Wa 1819/13) sąd wskazał na komercyjny charakter portali, na których są przetwarzane dane osobowe lekarzy. I podkreślił, że funkcję informacyjną i ochronną wobec pacjentów pełni tylko rejestr lekarzy administrowany przez właściwą okręgową izbę lekarską.

W ocenie sądu GIODO nie zbadał więc w dostatecznym stopniu, czy zachodzi przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych w komercyjnym portalu bez zgody osoby zainteresowanej.

Więcej: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Polacy zmęczeni nadmiarem informacji o COVID-19. Koronasceptycy są jednak w mediach społecznościowych w zdecydowanej mniejszości


Głównymi źródłami wiedzy o COVID-19 i bieżącej sytuacji są internet, media społecznościowe i telewizja, a coraz częściej także…Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1 888 wypadków…

Tłuszcz – wróg czy przyjaciel? 10 faktów, o których…

Pakiet kolejkowy uchwalony

Maciej Hamankiewicz odnosi się do oświadczenia rektora…

NIK: problemem jest brak geriatrów i pielęgniarek…

Szwajcaria: wstrzymano badania nad szczepionką przeciwko…

Rekordowe wydatki Polaków na leki bez recepty

Wstępne wyniki badań: szczepionka przeciwko eboli…

Redakcja

Cztery stanowiska NIL i apel do ministra zdrowia o debatę

Jak informuje Naczelna Izba lekarska stanowiska podjęte przez prezydium dotyczą:- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,- projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości…
NIL
Komunikat