Rak atakuje nocą i lekarze powinni to wykorzystać

Izraelscy badacze z Instytutu Nauki Weizmanna dokonali odkrycia, które może przyczynić do poprawy efektywności terapii przeciwnowotworowych. Tym razem nie chodzi o jednak o nowy punkt uchwytu leków, ale o pewien prosty mechanizm biologiczny.Naukowcy badali interakcje zachodzące pomiędzy receptorami nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR), promującymi wzrost i migrację komórek, także rakowych, oraz receptorem dla glikokortykosteroidów (GC).

- Każda komórka posiada bardzo wiele różnych receptorów, w związku z czym otrzymuje wiele sygnałów naraz. Niektóre z nich mają pierwszeństwo nad innymi, aby komórka mogła właściwie na wszystko zareagować. Taką sytuację obserwujemy m.in. w przypadku dwóch wyżej wymienionych receptorów. W serii eksperymentów udowodniliśmy, że migracja komórek, którą aktywuje receptor EGFR, jest skutecznie tłumiona, jeśli w tym samym czasie receptor GC zwiąże się ze swoim ligandem – tłumaczą autorzy pracy.

Stężenie glikokortykosteroidów jest najwyższe w ciągu dnia, natomiast spada w czasie snu. Oznacza to, że także sygnały od receptora GC płyną do komórki głównie w dzień, a w nocy ich natężenie jest bardzo niskie. Pamiętając o odkrytej wcześniej zależności GC-EGRF naukowcy zadali sobie pytanie, czy zmienna aktywność receptora GC w ciągu doby powoduje, że również EGRF zależy (pośrednio) od rytmu dnia i nocy.

Badanie przeprowadzone na myszach potwierdziło tę hipotezę. Receptor EGFR okazał się dużo bardziej aktywny w czasie snu, a prawie całkowicie wyciszony w czasie czuwania.

Jeszcze ciekawsze wyniki dał kolejny etap eksperymentu, w którym chorym na raka myszom podawano lek przeciwnowotworowy nowej generacji – lapatynib. Jest to farmaceutyk stosowany u ludzi w terapii raka sutka i raka płuc. Działa jako inhibitor receptora EGFR, dzięki czemu zapobiega wzrostowi i migracji komórek nowotworowych. Różne grupy myszy otrzymywały lek o innej porze doby. Szybko okazało się, że między osobnikami z poszczególnych grup pojawiły się istotne różnice w wielkości guza, w zależności od tego, czy lapatynib został im podany w czasie snu, czy w czasie czuwania.

- Jaki z tego wniosek? Że, być może, lepsze efekty w terapii pacjentów onkologicznych da podawanie niektórych leków przeciwnowotworowych w nocy, zamiast w dzień, jak to zwykle ma miejsce – sugeruje prof. Yosef Yarden, jeden z autorów badania.


autor/ źródło: Nature Communications/Money.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy


Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego OTC, zawierającego w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym,…Redakcja

Zarządzenie prezesa NFZ ws. wzoru deklaracji wyboru

Traci moc zarządzenie nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zostało zastąpione zarządzeniem nr 33/2014/DSOZ,…
NFZ
NFZ
Redakcja

Komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z potrzeby dostosowania systemów informatycznychNFZ do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia…
nfz.gov.pl
NFZ

Wzrost wydatków na służbę zdrowia nie wystarczy.…

Nowy minister zdrowia o swoich planach na najbliższe…

Coraz więcej możliwości leczenia zaawansowanych…

Leki OTC zwierające substancje psychoaktywne - dozwolone…

NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych

Nowa lista leków refundowanych. Skorzystają chorzy…

Mediator pomoże w rozwiązaniu konfliktu płacowego…