Rada Przejrzystości m.in. o tocilizumabie

Na stronie internetowej AOTM opublikowany został komunikat o 39 posiedzeniu Rady Przejrzystości, które odbyło się 14 listopada br.


W czasie posiedzenia Rada przygotowała m.in. stanowisko dotyczące produktu leczniczego - ROACTEMRA S.C. (tocilizumab) we wskazaniu: leczenie tocilizumabem podskórnym reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06) – program lekowy.

Rada Przejrzystości uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: w ramach wnioskowanego programu lekowego „Leczenie tocilizumabem podskórnym reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M 05, M 06)".

Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa również za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego RoActemra (tocilizumab), w powyższym wskazaniu: w ramach obecnie obowiązującego programu lekowego, pod warunkiem, że koszt leczenia postacią podskórną nie będzie wyższy niż koszt leczenia postacią dożylną leku. Rada zasugerowała refundację leku w ramach istniejącej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie.

Więcej: www.aotm.gov.pl


autor/ źródło: AOTM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy pracownicy medyczni dostaną więcej pieniędzy?


Rzecznik praw obywatelskich pisze do ministra zdrowia ws. nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy pracowników medycznych. Czy wraz…Kujawsko-Pomorskie: Jak długo będziesz czekał do…

Dyżury na SOR-ze rezydentów, tylko za ich zgodą

Definicja "sfałszowanego produktu leczniczego" znajdzie…

TK odroczył rozstrzygnięcie ws. tworzenia rejestrów…

Mikrosonda zamiast biopsji w diagnostyce nowotworów.…

Redakcja

Czy kolejna tragedia w gdańskim UCK jest kwestią czasu?

Przed czym ostrzegają pielęgniarki? Uważają, iż jest ich za mało w stosunku do liczby chorych, którymi się zajmują. Po tragedii wysłały 2 listy do naczelnej pielęgniarki UCK, w którym skarżyły się, iż kiedy doszło…
Dziennik Bałtycki
Prasa

Przełom w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.…

Rezydenci nie chcą wracać do klauzul, tylko eliminować

Zdrowie publiczne jest zadaniem wszystkich resortów