PZ ws. numeru telefonu "do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę"

Od 12 grudnia b.r. obowiązują przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one istotne zmiany w zakresie ordynacji leków refundowanych. Wątpliwości lekarzy i farmaceutów budzą zwłaszcza nowe zapisy ustawy Prawo farmaceutyczne.W art. 96a ustawy wymienione są elementy niezbędne, jakie powinna zawierać recepta. Ustawa wprowadza nowe dane: kod pocztowy oraz numer telefonu "do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę". Czy to oznacza, że lekarz ma podać na recepcie numer swojego telefonu komórkowego?

- Uważam, że należy podać numer kontaktowy do przychodni - wyjaśnia Wojciech Pacholicki z Porozumienia Zielonogórskiego. - Byłoby absurdem, gdyby lekarz miał podawać na recepcie swój prywatny telefon - ocenia.

Wątpliwości w tej sprawie mają także farmaceuci. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócił się do ministra zdrowia o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy realizacja recepty niespełniającej wymagań art. 96a w zakresie dotyczącym kodu pocztowego oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, może skutkować brakiem refundacji. W piśmie podkreśla, że dane te, wymienione w ustawie Prawo farmaceutyczne, nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.

Więcej: www.federacjapz.pl


autor/ źródło: Federacja PZ/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
W jakich sytuacjach można kierować pacjentów z AOS na zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej?


Okoliczność ta nie została uregulowana w nowelizacji z dnia 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków…NIL: stanowisko ws. systemu zapewnienia jakości w…

WHO: na razie nie ma powodu do wszczynania alarmu…

Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie…

Naukowcy wyhodowali pochwy z komórek pobranych od…

Książeczka zdrowia dziecka jest archaiczna

Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony…

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach…

Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie książeczek…

Prawie 90 proc. dorosłych Polaków w ciągu dwóch…