PZ ws. numeru telefonu "do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę"

Od 12 grudnia b.r. obowiązują przepisy ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one istotne zmiany w zakresie ordynacji leków refundowanych. Wątpliwości lekarzy i farmaceutów budzą zwłaszcza nowe zapisy ustawy Prawo farmaceutyczne.



W art. 96a ustawy wymienione są elementy niezbędne, jakie powinna zawierać recepta. Ustawa wprowadza nowe dane: kod pocztowy oraz numer telefonu "do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę". Czy to oznacza, że lekarz ma podać na recepcie numer swojego telefonu komórkowego?

- Uważam, że należy podać numer kontaktowy do przychodni - wyjaśnia Wojciech Pacholicki z Porozumienia Zielonogórskiego. - Byłoby absurdem, gdyby lekarz miał podawać na recepcie swój prywatny telefon - ocenia.

Wątpliwości w tej sprawie mają także farmaceuci. Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej zwrócił się do ministra zdrowia o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy realizacja recepty niespełniającej wymagań art. 96a w zakresie dotyczącym kodu pocztowego oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, może skutkować brakiem refundacji. W piśmie podkreśla, że dane te, wymienione w ustawie Prawo farmaceutyczne, nie są uwzględnione w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich.

Więcej: www.federacjapz.pl


autor/ źródło: Federacja PZ/Infonfz


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo




Kroki do e-zdrowia


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Jak wygląda kalendarium wprowadzania…



Eksperci: system CPR coraz sprawniejszy, pomyłki…

Leczenie po sąsiedzku - jakie ceny u specjalistów…

Miliard ludzi na świecie ma problemy ze słuchem.…

Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za…

Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat

Nowoczesne leki dla cukrzyków wciąż poza listą…

Prof. Ratajczak laureatem prestiżowej Nagrody im.…

We wtorek dzień wiedzy o antybiotykach; stosujmy…

Przełom w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.…