Prezes NRL pisze do ministra zdrowia ws. pakietu onkologicznego

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do ministra zdrowia Mariana Zembali pismo, w którym przypomniał postulaty dotyczące pakietu onkologicznego zgłaszane przez samorząd lekarski.Jak przypomina Hamankiewicz, sposób w jaki wprowadzano tzw. pakiet onkologiczny budzi zasadniczy sprzeciw samorządu lekarskiego. Założenia pakietu rząd przedstawił bez konsultacji z partnerami społecznymi, w tym z pominięciem samorządu lekarskiego, choć reprezentuje on głos blisko 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów, których dotyczą nowe regulacje.

Prezes NRL podkreśla, że półroczne doświadczenia obowiązywania przepisów pakietu onkologicznego wskazują, że praktyka jego funkcjonowania wymaga modyfikacji.

Wśród pilnych zmian prezes Hamankiewicz wymienił, m.in.: podjęcie dyskusji nad uprawnieniami lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do umożliwiania pacjentom korzystania z szybkiej ścieżki onkologicznej, zniesienie dla POZ współczynnika rozpoznawania nowotworów, likwidację karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, rozliczenie z NFZ świadczeń udzielanych w ramach tzw. szybkiej ścieżki diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także poszerzenie zakresu świadczeń objętych pakietem onkologicznym.

Przedstawiając powyższe uwagi samorząd lekarski podkreślił, że jest to jedynie niewielka część szczegółowych problemów, które ujawniła praktyka funkcjonowania pakietu. Prezes NRL zaznaczył również, że liczy w związku z tym na podjęcie rzeczowej dyskusji nad wprowadzeniem zmian.

Więcej: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Niewydolność serca u kobiet - wyzwania diagnostyki i terapii. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Chorób Serca u Kobiet


„Niewydolność serca u kobiet - wyzwania diagnostyki i terapii” to temat tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Chorób Serca u…Prywatne firmy medyczne chcą inwestować w opiekę…

Projekt zarządzenia NFZ niezgodny z oczekiwaniami…

Nie szczepią dzieci - działają aspołecznie

Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo…

Premier oficjalnie powołał nowego prezesa NFZ

Warszawa: prezydent chce wycofać z TK wniosek ws.…

Redakcja

Czy czeka nas śmierć państwowej emerytury?

W 2014 roku średnia wysokość emerytury przyznawanej według starych zasad wyniosła 3.182,24 zł brutto (2609,44 zł netto), a według nowych zasad (czyli po reformie emerytalnej z roku 1999) już tylko 1975,53 zł brutto (1619,93 zł netto). Kwoty te stanowiły odpowiednio…
Bankier.pl/Rynek Seniora
Prasa

MZ ws. szkoleń dla pielęgniarek dot. wystawiania…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…
MZ
Ministerstwo Zdrowia