Prezes NRL o reklamach z aktorami odgrywającymi postacie lekarzy

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował do Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnara pismo dotyczące zapytania RPO w sprawie prezentowania reklam ''pseudoleczniczych'' preparatów przez aktorów odgrywających postacie lekarzy.W liście do RPO prezes Hamankiewicz podaje, że samorząd lekarski w ostatnim czasie w istotny sposób zintensyfikował działania w powyższym zakresie stale monitorując media i reagując na bieżąco na niezgodne z prawem zachowania lekarzy i lekarzy dentystów. Wskazuje jednak, że właściwość organów odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego nie rozciąga się jednak na osoby nie będące członkami izb lekarskich.

Z powyższych względów samorząd lekarski nie ma możliwości podejmowania działań w stosunku do występujących w reklamach produktów leczniczych lub produktów żywieniowych osób, które nie są lekarzami lub lekarzami dentystami.

Prezes NRL przypomina, że zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:
1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;
2) odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.

Na stronie NIL zamieszczono również pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego zwrócił się jeden z obywateli w sprawie ''prezentowania <pseudoleczniczych> preparatów poprzez ich reklamę przez aktorów nazywających siebie lekarzami. W swoim wniosku wskazał on, że dopuszcza się obecnie ''pozamedyczne''osoby do okłamywania ludzi prezentowaniem często wątpliwie skutecznych ''leków'' przez pseudolekarzy.

Więcej: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
MZ przedstawiło projekt dekomercjalizacji szpitali


Ministerstwo Zdrowia chce odejść od konieczności przekształcania szpitali w spółki kapitałowe w przypadku wystąpienia straty, a jeśli…Do okulisty znowu ze skierowaniem, MZ uzasadnia dlaczego

Czarne chmury nad konsultantami krajowymi i wojewódzkimi

Porozumienie z pielęgniarkami i położnymi możliwe…

Od 2018 r. połowa absolwentów medycyny zostanie…

GIODO o zagrożeniach dla prywatności - medycyna,…

Leki OTC zwierające substancje psychoaktywne - dozwolone…

Eksperci do lekarzy: dajcie przykład, szczepcie się…

Z ankiet wyłonił się przykry obraz wizyty ginekologicznej…

Specjaliści: rezygnacja ze szczepień jest jedną…