Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia dotyczącego nowych regulacji czasu pracy pracowników, o których mowa w art. 214 ustawy o działalności leczniczej, Przewodniczącemu Tomaszowi Latosowi przedłożone zostało pismo Prezesa NRL w tej sprawie.


W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie".

"Nikt nie ma chyba wątpliwości, że zwiększenie pracownikowi normy czasu pracy o połowę tj. z 5 godzin dziennie do 7 godzin 35 minut powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu wynagrodzenia. W przeciwnym razie zmiana warunków pracy musiałaby zostać uznana za krzywdzącą" - pisze Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że zwiększenie wymiaru czasu pracy nie powinno powodować zmniejszenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy.

Zdaniem prezesa NRL lekarze zatrudnieni w zakładach i pracowniach wymienionych w art. 214 ustawy o działalności leczniczej wykonują odpowiedzialne zadania medyczne, nie znajduje zatem żadnego uzasadnienia, aby z dniem 1 lipca 2014 r. obniżać stawkę godzinową wynagrodzenia za tę trudną pracę.

Więcej: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rząd za większą ochroną praw pacjenta - przyjęto założenia


Zwiększenie zakresu ochrony praw pacjenta, m.in. jeśli chodzi o dokumentację medyczną, oraz skuteczności postępowań i interwencji podejmowanych…Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania…

Sejm za coroczną waloryzacją świadczeń pielęgnacyjnych

Z powodu zakrzepicy umiera co czwarta osoba

Kierownik apteki tylko ze specjalizacją?

Nietolerancja glutenu i laktozy dotyka coraz większej…

NFZ podsumował refundację za 4 miesiące 2014 r.

Książeczka zdrowia dziecka będzie dokumentacją…

IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej

MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek…