PPOZ tłumaczy co dokładnie wynegocjowało z ministerstwem

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przekazało mediom oświadczenie, w którym dokładnie wyjaśnia jakie punkty zawiera wynegocjowane przez nie 17 grudnia 2014 r. porozumienie z Ministerstwem Zdrowia dotyczące umów na rok 2015 z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze PPOZ nie protestują.Jak tłumaczy PPOZ (odrębny związek poza strukturami Porozumienia Zielonogórskiego - przyp. red.) oświadczenie zostało wydane „w związku z pojawiającymi się szeroko w środkach masowego przekazu mylnymi stwierdzeniami dotyczącymi przebiegu negocjacji (PPOZ - przyp. red.) umów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015, ostatecznego wyniku tych negocjacji i ich skutków organizacyjnych i finansowych”.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) z Wielkopolski oświadcza co następuje (treść oświadczenia publikujemy w całości):

1. Negocjacje umów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2015 z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia PPOZ prowadziło od września 2014 i zakończyło 17 grudnia 2014. Wynik tych negocjacji jest wiążący dla wszystkich lekarzy w Polsce. KLR i PZ prowadziło negocjacje niezależnie od PPOZ.

2. Wynikiem negocjacji jest, po raz pierwszy od 2008 roku, wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną o 1,1 mld zł. Stanowi to ponad 20 proc. wartości kontraktów dla lekarzy. Na kwotę tę składa się:

a) 336 mln zł jako rekompensata wzrostu ilości porad z powodu obowiązku posiadania przez pacjentów skierowań do okulisty i dermatologa,

b) 514 mln zł jako rekompensata rozszerzenia katalogu badań gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej, a realizowanych dotąd przez AOS,

c) 30,12 mln zł na rozbudowę systemów informatycznych,

d) 180 mln zł z tytułu wprowadzenia nowego przelicznika wiekowego dla przedziału wiekowego 40-65 lat.

3. PPOZ zaakceptowało likwidację dalszego finansowania porad lekarskich chorym na cukrzycę i choroby układu krążenia stawką 3,0. Środki do tej pory wydatkowane przez NFZ na ten cel, w całości, tytułem rekompensaty włączone zostały do stawki bazowej.

Wysoce prawdopodobne jest, że wobec stwierdzanych coraz częściej przez NFZ przypadków wątpliwego kwalifikowania porad do zapłaty ze wskaźnikiem 3,0 zostanie wprowadzony standard tych porad. Spowoduje to obniżenie przychodów z kontraktu lekarskiego. Uzyskanie rekompensaty finansowej wówczas nie będzie już możliwe.

4. PPOZ zaakceptowało deaktywowanie przez NFZ deklaracji świecących się w systemie e-WUŚ na czerwono. Środki dotąd wydatkowane przez NFZ na ten cel także, w całości, tytułem rekompensaty zostały włączone do stawki bazowej.

Część tzw.” czerwonych świateł” dotyczy osób rzeczywiście nie posiadających uprawnień do świadczeń np. pacjenci pracujący za granicą, czy osoby nieżyjące a nadal figurujące na listach jako pacjenci aktywni. Część natomiast „czerwonych świateł” to osoby, które posiadają uprawnienia a świecą się na czerwono z powodu wad systemowych np. osoby przebywające na dłuższych zwolnieniach.

Wynegocjowano, że te osoby o ile złożą oświadczenie o posiadaniu uprawnień zmienią swój status z czerwonego na zielony. Oświadczenie to będzie ważne 3 miesiące a nie jak dotąd 1 miesiąc. Powinno to przynieść praktykom lekarskim dodatkowe przychody.

Wysoce prawdopodobne jest także to, że wraz z kolejnymi udoskonaleniami systemu e-WUŚ coraz większa ilość dotąd aktywnych deklaracji osób nie posiadających uprawnień do świadczeń, bez rekompensaty finansowej, będzie deaktywowana.

5. Wynegocjowano skrócenie listy badań dodatkowych, o które miało być rozszerzone rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w POZ z 26 do 6. Zmienione rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia br.

6. Ustalono, aneksowane umowy obowiązywać będą od 1 stycznia do 30 października br. W tym czasie strony będą dążyć do zmiany zapisów ustawowych dotyczących między innymi:

a) udostępniania w oryginale dokumentacji pacjenta, 
b) doprecyzowania zasad weryfikacji uprawnień do świadczeń, 
c) terminowość umów w POZ, 
d) dalsze prace nad pakietem onkologicznym – w tym WRN, 
e) optometria bez skierowań, 
f) i inne.

PPOZ podkreśla, że wynegocjowany zakres świadczeń w POZ, gdzie wzrost finansowy nakładów na kontrakty lekarskie jest relatywnie wyższy od wzrostu kosztów badań dodatkowych i dodatkowych wizyt, co stanowi powód ich podpisania przez ponad 85 proc. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i to w całej Polsce.

Oświadczenie podpisała doktor Bożena Janicka, prezes PPOZ.


autor/ źródło: PPOZ/PWX,Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Analogi GLP-1 nadal poza listą refundacyjną


Polscy pacjenci z cukrzycą typu 2 połączoną z otyłością nie mają dostępu do nowoczesnych terapii z zastosowaniem analogów GLP-1 -…Redakcja

O zasadach refundacji denosumabu

W zakresie refundacyjnym właściwym jest uznanie następującej interpretacji poszczególnych kryteriów przedmiotowego wskazania: - osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat (ukończone 60 lat życia, licząc od daty urodzenia);…
mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy

Konsultanci rezygnują

Komunikat FDA dotyczący bezpieczeństwa stosowania…

Redakcja

Projekt zmian na listach leków refundowanych

W porównaniu do XIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r., projekt XX obwieszczenia refundacyjnego zawiera dodanych 66 nowych produktów, w tym: lek zawierający esomeprazolum (2 kody EAN) - refundowany we wszystkich zarejestrowanych…
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Redakcja

MZ: ustalenie ryczałtu w pierwszym okresie rozliczeniowym

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwszy okres rozliczeniowy. Przedmiotowy ryczałt oraz - określony odrębnym rozporządzeniem…
MZ/Infonfz
Ministerstwo Zdrowia

RPO apeluje o prace nad ustawą o testach genetycznych

Madagaskar: już 40 śmiertelnych przypadków dżumy

Arłukowicz: prywatny gabinet nie może być przepustką…