Posłowie chcą, by NFZ finansował szczepienia ochronne od 2017 r.

Od 2017 r. to NFZ, a nie MZ będzie finansować zakup obowiązkowych szczepionek dla ubezpieczonych. Ma to umożliwić publiczne finansowanie szczepień m.in. przeciw pneumokokom i HPV. Projektem ustawy w tej sprawie w przyszłym tygodniu zajmie się sejmowa komisja zdrowia.Przeniesienie finansowania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych z resortu zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada projekt noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgłosili go posłowie PO.

Zgodnie z projektem NFZ zostanie zobowiązany do finansowania zakupu szczepionek potrzebnych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych dla osób ubezpieczonych. Środki na ich zakup będą określane w planie finansowym Funduszu. Ministerstwo zdrowia, które dziś finansuje szczepienia, będzie robić to nadal jedynie w przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

W ocenie wnioskodawców proponowana zmiana wpłynie na większą elastyczność podejmowania decyzji o rozszerzaniu listy chorób objętych działaniami profilaktycznymi w formie szczepień ochronnych. W uzasadnieniu projektu podkreślają, że NFZ dysponuje kilkunastokrotnie większym zasobem środków potrzebnych do realizacji celów polityki zdrowotnej. Ich zdaniem przyczyni się to do sukcesywnego poszerzania Programu Szczepień Obowiązkowych i dostosowania zakresu stosowanych w Polsce szczepień profilaktycznych do aktualnych potrzeb zdrowotnych populacji.

REKLAMA

W uzasadnieniu wskazano także, że proponowana ustawa umożliwi objęcie publicznym finansowaniem powszechnej populacyjnej profilaktyki zakażeń np. dwoinką zapalenia płuc (pneumokokami), ludzkim wirusem brodawczaka (HPV), a także dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (meningokokami).

Zaproponowany w projekcie termin wejścia noweli w życie to 1 stycznia 2017 r.

Dziś szczepienia obowiązkowe odbywają się zgodnie z programem szczepień, który ogłasza Główny Inspektor Sanitarny. Koszty zakupu szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych (ponad 80 mln zł rocznie) finansowane są z budżetu państwa - z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

Oprócz szczepień obowiązkowych są także szczepienia zalecane. Wykaz szczepień zalecanych dla określonych grup z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuację epidemiologiczną występującą na danym terenie oraz przemieszczanie się poza granice Polski określa w drodze rozporządzenia minister zdrowia. Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

Zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową na terenie Polski u dzieci do 2 roku życia wynosi 19/100 tys., a do 5 roku życia - 17,6/100 tys.; w grupie 2-5 lat wynosi ona 5,8/100 tys.

Rak szyjki macicy, którego głównym czynnikiem ryzyka jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest w Polsce siódmą przyczyną zgonów kobiet z przyczyn nowotworowych oraz drugą wiodącą przyczyną śmierci kobiet między 15. a 44. rokiem życia.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym


Do 2025 r. o 10 proc. powinna zmniejszyć się liczba osób nieuprawiających aktywności fizycznej oraz nadużywających alkoholu. Do tego…Wójcik-Klikiewicz odwołana z powodu "braku dostępu…

Pakiet kolejkowy uchwalony

Szpital ma milionowe długi, ale pielęgniarki i radiolodzy…

Sąd wydał pierwszy wyrok nakazujący NFZ zwrot kosztów…

Sejmowa komisja zajmie się projektami dotyczącymi…

Senat poparł tzw. pakiet kolejkowy; ustawy trafią…

Nadal w sposób nieludzki traktujemy m.in. chorych…

W jakich sytuacjach można kierować pacjentów z…

Poród w wodzie wcale nie tak bezpieczny