Polacy chcą rozmawiać o zmianach w systemie ochrony zdrowia

Aż 87% Polaków uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia. 91% jest zdania, że partie polityczne powinny jasno określić swoje plany dotyczące poprawy jakości funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie INFARMY.Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Millward Brown na potrzeby inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, wskazuje na ogromne zainteresowanie Polaków tematyką zdrowotną. Aż 87% respondentów uważa, że w czasie obecnej kampanii wyborczej media i politycy powinni poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia Polaków. Niemal tyle samo osób wskazuje na zdrowie jako priorytetowy obszar działania dla przyszłego rządu. 9 na 10 badanych oczekuje, by partie polityczne jasno sprecyzowały swoje propozycje dotyczące poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Millward Brown jasno wskazują na duże oczekiwania Polaków dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. Na liście priorytetowych obszarów zmian, Polacy wskazywali skrócenie kolejek (28%), większy dostęp do lekarzy specjalistów (22%), zmiany w obszarze finansowania (11%) oraz ułatwienie dostępu do nowoczesnych metod leczenia 
i leków (9%).

„Polacy, tak samo jak inne kraje, zdrowie lokują absolutnie na samej górze swoich potrzeb. Jest jednak rozbieżność pomiędzy wysokim szacunkiem dla zdrowia a tym, jak działa w Polsce ochrona zdrowia. W Polsce cały czas mamy do czynienia z bieżącym zarządzaniem wydatkami na zdrowie, a brakuje strategicznego myślenia o zdrowiu obywateli jako inwestycji. Tymczasem zdrowie jest kapitałem niezbędnym dla zapewnienia rozwoju gospodarczego, szczególnie w świetle nadchodzących niekorzystnych zmian demograficznych” – skomentował wyniki badania prof. Witold Orłowski, ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC, członek Rady Ekspertów inicjatywy „Głosuję na zdrowie”.

Eksperci, którzy wsparli inicjatywę „Głosuję na zdrowie” podkreślają, że tak oczekiwana przez Polaków debata na temat systemu ochrony zdrowia, powinna dotyczyć zarówno wprowadzenia zmian zwiększających efektywność funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia i jego przyjazność dla pacjenta, jak również poprawy dostępności do nowoczesnych metod leczenia.

Z badania przeprowadzonego za zlecenie INFARMY wynika, ze Polacy rozumieją, że szeroki dostęp do nowoczesnego leczenia sprzyja ograniczeniu wydatków związanych z ochroną zdrowia, sprawia, że możemy żyć dłużej i w lepszym zdrowiu. 86% badanych jest zdania, że ich stosowanie ma pozytywny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa. 8 na 10 ankietowanych podkreśla, że nowoczesne terapie lekowe umożliwiają szybszy powrót do pracy i dłuższą aktywność zawodową, a także prowadzą do długofalowego obniżenia kosztów leczenia. Niestety, 78% respondentów stwierdziło, że pacjenci w Polsce nie mają wystarczającego dostępu do leków innowacyjnych. Badani zwrócili również uwagę na ogromne nierówności w tym zakresie między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej.

Świadomość korzyści wynikających z inwestowania w nowoczesne leczenie sprawiła, że aż 59% ankietowanych zadeklarowało, że zgodziłoby się na podwyżkę składki zdrowotnej, płaconej z wynagrodzenia, jeśli miałaby ona zagwarantować im dostęp do nowoczesnych terapii lekowych.

 ______

„Głosuję na zdrowie” to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.


autor/ źródło: Infonfz/INFARMA


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Od 2017 r. szczepienia pneumokokowe dla wszystkich dzieci?


Resort zdrowia przygotowuje projekt uchylający ustawę, zgodnie z którą od 2017 r. zakup szczepionek byłby finansowany nie przez MZ, ale…Angel Care – trwa szkolenie personelu z prof. Michaelem…

Redakcja

Lubuskie: Sanepid będzie częściej badał wodę w szpitalach

To wynik sytuacji w gorzowskiej lecznicy oraz ubiegłorocznych przypadków skażenia ciepłej wody bakterią Legionella na terenie województwa. Dotychczas takie badania w szpitalach wykonywano, w ramach nadzoru sanitarnego, raz w roku. Na ten rok…
MSX/Rynek Zdrowia
Prasa

EMA: uwaga na sfałszowaną herceptynę

Pielęgniarki nie odpuszczają: będzie strajk. Kiedy?

Redakcja

Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce

iestety, duże nakłady na leczenie interwencyjne w fazie ostrej są tracone w perspektywie długoterminowej z uwagi na wysoką śmiertelność pacjentów w ciągu roku (sięga 20 proc.) i kolejnych lat od wystąpienia zawału. Po trzech latach wynosi ona już…
MSX/Rynek Zdrowia
Prasa
Redakcja

Zarządzenie prezesa NFZ ws. wzoru deklaracji wyboru

Traci moc zarządzenie nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zostało zastąpione zarządzeniem nr 33/2014/DSOZ,…
NFZ
NFZ
Redakcja

NIL: stanowiska Rady podjęte 5 sierpnia

Jak poinformowała w piątek (7 sierpnia) NIL, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło następujące stanowiska: - w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych…
NIL/Rynek Zdrowia
Komunikat

NFZ ws. rozliczania leków

Dr hab. Ernest Kuchar: Siłownie i kluby fitness nie…