Po godz. 18 przychodnia nie przyjmie pacjenta?

NFZ może nie zapłacić przychodni za przyjmowanie chorych w innych godzinach niż od 8 do 18. W piśmie skierowanym do lekarzy POZ Fundusz informuje m.in., że badania wykonane poza wyznaczonymi godzinami nie będą świadczeniami gwarantowanymi, czyli objętymi przedmiotem umowy zawartej z płatnikiem.Pismo wywołało spore poruszenie w środowisku medycznym. Lekarze POZ zwracają uwagę, że ich pracy nie da się zamknąć w ścisłych godzinach. Często zdarza się, że po godzinie 18 przyjmują osoby, które długo czekały na wejście do gabinetu - informuje Dziennik Polski.

Niektóre placówki funkcjonują też w innych przedziałach czasowych, np. od godz. 7 do 17 czy od 9 do 19. Obecnie lekarze obawiają się, że jednoznaczny komunikat NFZ w tej sprawie wykluczy możliwość pracy przychodni w innych godzinach niż ściśle od 8 do 18.

Rodzą się obawy, że obsługiwanie pacjentów po godzinie 18 będzie możliwe wyłącznie na zasadach komercyjnych - pacjenci muszą się wówczas liczyć z receptami na 100 proc. i opłatą za świadczenie medyczne, nawet jeśli byli zarejestrowani przed godziną 18.

Wykluczone będzie też m.in. oddanie do badania moczu lub krwi przed godz. 8. Część pacjentów nie będzie zatem mogło skorzystać z takich usług przed udaniem się do pracy.

NFZ tłumaczy jednak, że określenie godzin pracy lekarzy to przejaw troski o dobro pacjentów. Jolanta Pulchna, rzeczniczka Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ twierdzi, że dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż w placówkach, które funkcjonowały np. do godz. 20, lekarze często woleli pracować w godzinach wieczornych, a przez to w godz. od 8 do 18, kiedy jest najwięcej pacjentów, nie była zapewniona odpowiednia opieka.

Więcej: www.dziennikpolski24.pl


autor/ źródło: Dziennik Polski


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Diagnostyka molekularna pozwala ocenić predyspozycje do nowotworów.


Diagnostyka molekularna to przełom w leczeniu chorób nowotworowych. Pozwala ona na wykrycie wadliwego genu odpowiedzialnego za rozwój nowotworu,…Rdzeniowy zanik mięśni jest najczęstszą przyczyną…

NFZ chce zmian w finansowaniu SOR-ów i izb przyjęć

NRL sprzeciwia się zwiększaniu roli pielęgniarek

Leków nie można wysyłać przez paczkomaty

MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych…

Rany przewlekłe to nie tylko tzw. stopa cukrzycowa

OZZL: kosztowne łamanie prawa pracy przez dyrektorów…

Redakcja

AOTM o zamianie schematu dawkowania szczepionki

Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje, że w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3. dawkowej na 2. dawkową, skutkiem takiego przejścia jest jedynie skutek finansowy.…
AOTM
Komunikat

Miliard ludzi na świecie ma problemy ze słuchem.…