Pielęgniarki proszą prezydenta o zawetowanie ustaw kolejkowych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opublikowała w czwartek (31 lipca) pismo skierowane do Prezydenta RP, w którym wnosi, by przekazał Sejmowi trzy ustawy zdrowotne do ponownego rozpatrzenia. NRPiP prosi, by Bronisław Komorowski skorzystał z prerogatywy przyznanej art. 122 ust. 5 Konstytucji i zawetował ustawy.Chodzi o ustawy tzw. pakietu kolejkowego:

• zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,

• zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia,

• zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

NRPiP twierdzi, że samorządy zawodowe, w tym samorząd pielęgniarek i położnych, pozbawione zostały możliwości zajmowania stanowiska w istotnych sprawach, dotyczących stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia i sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej.

”W toku niezwykle pospiesznych, prowadzonych niejednokrotnie w nocy prac legislacyjnych, pominięto bez jakiegokolwiek uzasadnienia wszystkie uwagi zgłaszane przez samorządy zawodowe do projektów tych ustaw” - czytamy w opublikowanym piśmie.

Tego rodzaju sytuacja wskazuje nie tylko o lekceważenie liczącego ponad 300 tys. członków samorządu pielęgniarek i położnych, jak i pozostałych samorządów, ale także na naruszenie wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady przyzwoitej legislacji” - wywodzi w uzasadnieniu NRPiP.

Na zakończenie prezes NRPiP Grażyna Rogala Pawelczyk w imieniu samorządu pielęgniarek i położnych apeluje: ”Mając powyższe argumenty na uwadze pragnę raz jeszcze prosić Pana Prezydenta o skorzystanie z prawa weta i nie pospisywanie ustaw”.

Więcej: www.nipip.pl


autor/ źródło: NRPiP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi ma być trudniejszy


Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. Wykonuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady…Szpital skrócił kolejki oczekujących na zabiegi…

PZ ws. numeru telefonu "do bezpośredniego kontaktu…

Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł

Jarosław Kaczyński proponuje debatę o służbie…

Nowy prezes NFZ na nowe czasy

OZZL o zarobkach lekarzy: "kłamliwa propaganda" MZ

Wrocław: wiosną i latem rośnie liczba zawałów

Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Czeka nas rewolucja w leczeniu niedosłuchu i głuchoty