Pakiet Arłukowicza do poprawki

Podczas posiedzenia zespołu ds. ochrony zdrowia członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz przedstawicie Ministerstwa Zdrowia poinformowali, że pakiet ustaw zdrowotnych będzie poprawiany.Samorządowcy opiniowali projekty ustaw kolejkowych. Mieli zastrzeżenia m.in. do sposobu ustalania map potrzeb zdrowotnych. Dla każdego regionu mają je stworzyć wojewodowie w porozumieniu z przedstawicielami powiatów. Wcześniej w radzie ds. potrzeb zdrowotnych nie przewidziano samorządowców. Wiceminister Piotr Warczyński zadeklarował, że widzi możliwość poszerzenia składu rady. Związek Powiatów Polskich domaga się także przesunięcia terminu wejścia w życie pierwszych map potrzeb zdrowotnych. Miały one powstać do połowy 2015 r.


autor/ źródło: gazetaprawna.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zdaniem ekspertów zmiany w ochronie zdrowia spowodują konieczność rozwoju telemedycyny


Większe zapotrzebowanie na usługi medyczne, a jednocześnie zbyt mała liczba pracowników ochrony zdrowia, spowodują konieczność rozwoju…Redakcja

NFZ o zmianie kryterium oceny ofert na świadczenia

Zmiany dotyczą m.in. par. 1 a) ust. 2: gdzie pkt. 4 otrzymuje brzmienie: jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem…
nfz.gov.pl
NFZ

Lekarze FPZ cieszą się z dymisji Arłukowicza

Profilaktyczne stosowanie diety bezglutenowej może…

Homeopaci odpowiadają na zarzuty NIL

Pacjenci z chorobą Parkinsona apelują do MZ o dostępność…

Chłopiec nie został przyjęty do szpitala, zmarł

Prezes NFZ po deklaracjach PiS: jest nadzór polityczny…

Komisja Europejska za uwolnieniem potencjału mobilnego…

Ratownik medyczny tylko po studiach