OZZL: rezydenci zachowają dotychczasową pensje

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił się do MZ, żeby upomniał odpowiednich urzędników, by nie wprowadzali lekarzy rezydentów w błąd. Chodzi o to, że rzekomo mają mieć obniżoną pensję zasadniczą.Zarząd Krajowy OZZL otrzymał informację od lekarzy rezydentów, specjalizujących się w radiologii, że urzędnik z działu spraw rezydenckich MZ informuje ich ustnie, iż będą oni mieli obniżoną pensję zasadniczą jeżeli po 1 lipca ich dzienna norma czasu pracy pozostanie - jak dotychczas - w wymiarze 5 godzin  z powodu tego, że taką normę przewiduje regulamin pracy danego szpitala (i nie został on jak dotąd zmieniony). 

W związku z powyższym ZK OZZL poprosił o opinię prawną w powyższej sprawie. W opinii prawnej stwierdzono m.in., że jeżeli regulamin pracy nie przewiduje dla specjalisty radiologii dziennej normy czasu pracy 7 godzin 35 minut, ale (nadal) 5 godzin - to wypowiedzenie umowy z lekarzem (także rezydentem) w części dotyczącej czasu pracy jest bezprawne i można go nie przyjąć, występując jednocześnie (w terminie 7 dniowym od wręczenia wypowiedzenia) do sądu.

Więcej: www.ozzl.org.pl


autor/ źródło: OZZL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Polki umierają z powodu raka płuc


U Polek rak płuc jest pierwszą nowotworową przyczyną zgonów. Jeszcze cztery lata temu był to rak piersi. W paleniu papierosów doganiają…Redakcja

NRL: stanowisko dot. specjalistów w centrach urazowych

Prezydium NRL zgłasza uwagę dotyczącą wykreślenia z warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego lekarzy specjalistów: chirurgii szczękowo-twarzowej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz położnictwa i ginekologii. W jego ocenie będzie…
NIL
Komunikat

Szczepionka zapobiega 70 proc. nowotworów szyjki…

Raport: potrzebne nowe bodźce do przekształceń…

MZ ws. szkoleń dla pielęgniarek dot. wystawiania…

Redakcja

Akademia NFZ: szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert

Szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane…
NFZ
NFZ

Książeczka zdrowia dziecka: co powinna zawierać?

Arłukowicz zbywa milczeniem list POZ

Rośnie zużycie antybiotyków

Prywatne uczelnie wykształcą lekarzy