OZZL: SPZOZ może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez konkursu ofert, ale...

Szpital będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez przeprowadzania konkursu ofert, jednak pod pewnymi warunkami - informuje OZZL.Takim ograniczeniem jest wartość zamówienia. Nie może ona przekraczać wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto podmioty leczniczy, nie będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadający kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale nie otrzymujący żadnych dotacji publicznych oraz nie podlegający pod Prawo zamówień publicznych, może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną bez przeprowadzania konkursu ofert.

Więcej: ozzl.org.pl


autor/ źródło: OZZL/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIS: rozpoczął kampanię skierowaną m.in. do kobiet w ciąży


Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania…Nowotwór pęcherza moczowego występuje prawie cztery…

Do okulisty znowu ze skierowaniem, MZ uzasadnia dlaczego

Mydło plemnikom szkodzi

Lekarze dostaną od Skarbu Państwa po 5000 zł odszkodowania.…

Problemy ze wzrokiem dotyczą nawet 25 proc. dzieci.…

Redakcja

Pacjenci mogą mieć problem z kupieniem szczepionki Pentaxim

Pentaxim to szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i Hib. Warto skontaktować się z lekarzem w sytuacji, jeżeli dziecko już zaczęło przyjmować dawki szczepionki Pentaxim. Przypomnijmy: GIF…
RMF
Farmacja

Czy immunoonkologia "przechytrzy" zaawansowanego raka?

Redakcja

GIF wycofuje lek dla niemowląt. Powód?

Chodzi o lek dla niemowląt o nazwie Hidrasec 10 mg. Jest to granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Taka decyzja zapadła po tym, jak w wynikach próbek leków było za mało substancji czynnej Racekadotryl w saszetce. GIF nadał sprawie rygor natychmiastowej…
GIF
Farmacja

Połowa trzylatków i 90 proc. nastolatków w Polsce…