OZZL skarży do TK zapis dot. odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy poinformował w piątek (22 stycznia), że zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis nakazujący konsultowanie każdej odmowy przyjęcia dziecka do szpitala z ordynatorem oddziału, jego zastępcą albo kierownikiem oddziału.Zarząd Krajowy OZZL złożył do TK wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przyczyną tej niezgodności jest - w ocenie związku - przede wszystkim naruszenie przez treść przepisu zasad poprawnej legislacji.

OZZL wskazał, że przepisy prawne muszą być zrozumiałe, jednoznaczne, spójne i niesprzeczne z innymi normami prawa. Ich treść powinna być oczywista i powinna pozwalać na wyegzekwowanie określonych zachowań od adresatów przepisów.

Tymczasem, jak ocenił OZZL, przepis nakazujący lekarzowi konsultować każdorazową odmowę przyjęcia dziecka do szpitala z ordynatorem oddziału lub jego zastępcą albo z kierownikiem oddziału nie spełnia powyższych warunków.

W ocenie związkowców, pozostaje on sprzeczny z innymi przepisami prawa (zwłaszcza o czasie pracy); budzi wątpliwości interpretacyjne; może postawić adresata przepisu (lekarza dyżurnego w szpitalu) w trudnej sytuacji, w której musi on wybierać między zachowaniem nakazanej procedury, a dobrem chorego dziecka (z jednoczesnym narażeniem się na roszczenia rodziców).

W niektórych przypadkach przepis ten, jak wskazuje związek, w ogóle nie będzie mógł być zrealizowany przez lekarza (urlop lub choroba kierownika oddziału).

Więcej: ozzl.org.pl


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Jest porozumienie lekarzy z ministrem zdrowia.


Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego i minister Bartosz Arłukowicz doszli do porozumienia - poinformowało w środę (7 stycznia)…Pistacje chronią przed groźnymi skutkami cukrzycy…

Kontrowersje wokół studiów na kierunku homeopatia:…

Szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom inwestycją…

Osoby aktywne fizycznie powinny regularnie monitorować…

Diagnostyka molekularna pozwala ocenić predyspozycje…

Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzywa lekarzy do niepodpisywania…

Pigułka "dzień po" od 15. roku życia - rozporządzenie…

KE o e-zdrowiu: trzeba szybko zmienić mentalność…

Ukazał się wyrok TK dotyczący udostępniania danych dawców szpiku

Minister Zdrowia i Krajowa Rada Transplantacyjna nie potrzebują pełnego bieżącego dostępu do wszystkich danych potencjalnych dawców szpiku do wypełniania swoich ustawowych zadań. Nie uczestniczą w żaden sposób w procesie doboru dawca-biorca…
Ekspert