OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza system

Przewodniczący zarządu OZZL pisze list do prezesa NFZ, w którym zwraca uwagę na problem, który polega na ''wyrzuceniu'' poza system publicznej ochrony zdrowia wielu tysięcy lekarzy.Krzysztof Bukiel, przewodniczący zarządu OZZL, zwraca uwagę, że konsekwencją tego jest z jednej strony pozbawienie tych lekarzy możliwości pracy i zarobkowania, z drugiej - istotne wydłużenie kolejek do lekarzy w publicznej ochronie zdrowia.

Jak wyjaśnia, problem dotyczy lekarzy z tzw. pierwszym stopniem specjalizacji (''jedynkowiczów''), którzy pracowali w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mających kontrakt z NFZ. Zostali oni - w ogromnej części - wyeliminowani z tej pracy wskutek zmienionych w roku 2011 kryteriów oceny ofert przez NFZ w postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej AOS.

''Działania prezesa NFZ (poprzedników obecnego prezesa) doprowadziły do tego, że wiele tysięcy lekarzy pracujących w poradniach specjalistycznych finansowanych przez NFZ już tam nie pracuje. Dla nich jest to dramat (niezawinionej i nieuzasadnionej merytorycznie) utraty pracy, dla pacjentów oznacza pogorszenie dostępu do lekarzy, których jest po prostu znacznie mniej'' - pisze Bukiel.

Więcej: www.ozzl.org.pl


autor/ źródło: OZZL/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Konstytucja, wolność sumienia a klauzula sumienia


Konstytucja reguluje wolność sumienia, ale nie reguluje klauzuli sumienia jako konstytucyjnej wolności lub prawa - zwraca uwagę Komitet…Od 2015 r. chcemy tworzyć domy dziennego pobytu dla…

NRL o oczekiwaniach środowiska ws. reformy ochrony…

W Łodzi podają dzieciom narkozę na czas transportu…

MZ: pracujemy nad większą dostępnością opioidów…

Redakcja

NFZ: zmiany w 22 zarządzeniach

Wydanie zarządzenia związane jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postanowieniami niniejszego zarządzenia dokonuje się…
nfz.gov.pl
NFZ

Płyny stosowane w e-papierosach mogą zawierać rakotwórcze…

Skąd pieniądze na dodatkową diagnostykę w POZ?

W ocenie TK racjonalne, aby NFZ wskazywał innego…

Czy można zniszczyć oryginał dokumentacji medycznej?