OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza system

Przewodniczący zarządu OZZL pisze list do prezesa NFZ, w którym zwraca uwagę na problem, który polega na ''wyrzuceniu'' poza system publicznej ochrony zdrowia wielu tysięcy lekarzy.Krzysztof Bukiel, przewodniczący zarządu OZZL, zwraca uwagę, że konsekwencją tego jest z jednej strony pozbawienie tych lekarzy możliwości pracy i zarobkowania, z drugiej - istotne wydłużenie kolejek do lekarzy w publicznej ochronie zdrowia.

Jak wyjaśnia, problem dotyczy lekarzy z tzw. pierwszym stopniem specjalizacji (''jedynkowiczów''), którzy pracowali w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mających kontrakt z NFZ. Zostali oni - w ogromnej części - wyeliminowani z tej pracy wskutek zmienionych w roku 2011 kryteriów oceny ofert przez NFZ w postępowaniu konkursowym w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej AOS.

''Działania prezesa NFZ (poprzedników obecnego prezesa) doprowadziły do tego, że wiele tysięcy lekarzy pracujących w poradniach specjalistycznych finansowanych przez NFZ już tam nie pracuje. Dla nich jest to dramat (niezawinionej i nieuzasadnionej merytorycznie) utraty pracy, dla pacjentów oznacza pogorszenie dostępu do lekarzy, których jest po prostu znacznie mniej'' - pisze Bukiel.

Więcej: www.ozzl.org.pl


autor/ źródło: OZZL/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Komunikat do pracowników ochrony zdrowia


Komunikat Ministra Zdrowia: W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i odnotowywanym wzrostem zachorowań na…Profesor etyki KUL o klauzuli sumienia: lekarze powinni…

WHO: przerażająca epidemia Eboli w Afryce Zachodniej

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. dyrektywy…

Redakcja

Anestezjolodzy oceniają propozycje MZ

Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia cele zapisane w projekcie ustawy a w szczególności poprawę standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawę dotyczącą zarządzania kolejkami oczekującymi na świadczenia opieki zdrowotnej oraz…
DKX/Rynek Zdrowia
Prasa

Szpital nie może odmówić leczenia osobie, której…

W świętokrzyskim powstaje e-platforma turystyki…

OZZL: lekarze obciążeni wskazaniem czasu oczekiwania…

Polskie urządzenie zminimalizuje ryzyko podczas operacji…

Szpital przyjął o 600 pacjentów za dużo?