Organizator szkolenia „Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne” przeprasza

Czy przeprosiny wystarczą, czy będzie pozew przeciw organizatorowi szkolenia?Przypomnijmy:

Pielęgniarki były oburzone szkoleniem organizowanym dla menedżerów i sióstr oddziałowych przez poznańskie Centrum Kompetencji Forum pt. Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne?

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych z Gdańska i Poznania protestują przeciwko organizowanym warsztatom. W ich ocenie jest to to swoista instrukcja dla kierowników i lekarzy jak skutecznie upokarzać i dyskryminować pielęgniarki i położne oraz konfliktować współpracowników. Nie dajemy przyzwolenia na poniżanie naszej godności w wymiarze zawodowym i społecznym. Jesteśmy równoprawnymi członkami zespołów terapeutycznych na stanowisku pracy oraz pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju – piszą w swym liście pielęgniarki.

Pielęgniarki czują się oburzone oferowanym szkoleniem, które w ich ocenie zmierza do wywołania u odbiorcy wrażenia o nieprofesjonalnym i nierzetelnym wykonywaniu przez pielęgniarki i położne czynności w ramach wykonywanej opieki nad pacjentem.

Uważają, iż oferta zawiera niepoparte niczym twierdzenia, iż pielęgniarki i położne nie prowadzą właściwie dokumentacji medycznej pacjentów, unikają wykonywania czynności zawodowych, nie mają poczucia odpowiedzialności za wykonywane obowiązki i nie mają kompetencji do pełnienia zawodu.

Czują się oburzone stwierdzeniami padającymi w ofercie szkolenia, takimi jak:

obcesowo traktują chorych

- unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki

- wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka

- pielęgniarka kwestionuje lub ignoruje polecenia lekarza

- nie przestrzega obowiązujących norm i procedur

Domagały się od organizatora szkoleń – Centrum Kompetencji Forum, natychmiastowego zaniechania rozpowszechniania oferty szkolenia oraz opublikowania przeprosin.

Organizator opublikował przeprosiny następującej treści:

OŚWIADCZENIE
Forum Media Polska Sp. z o.o. (Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.) niniejszym przeprasza pielęgniarki i położne Rzeczypospolitej Polskiej za rozpowszechnienie oferty „Jak motywować i dyscyplinować pielęgniarki i położne? Warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarzy”, zawierającej nieprawdziwe informacje jakoby pielęgniarki i położne, poprzez nierzetelne wykonywanie swoich obowiązków, naruszyły przepisy ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zasady etyki zawodowej.

Czy takie przeprosiny wystarczą? 

„Osobiście uważam, jako osoba wykonująca zawód pielęgniarza, że powyższe oświadczenie nie jest satysfakcjonujące. Myślę, że dobrym rozwiązaniem w powyższej sytuacji będzie skorzystanie przez pielęgniarki i położne z instytucji pozwu zbiorowego – pisze pielęgniarz Mariusz Mielcarek z serwisu pielegniarki.info.pl.


autor/ źródło: pielegniarki.info.com


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rak prostaty może stać się dominującym nowotworem u mężczyzn w Polsce. Świadomość choroby i jej profilaktyki wciąż jest bardzo niska


Nowotwór gruczołu krokowego może być uleczalny, warunkiem sukcesu terapeutycznego jest jednak wczesne wykrycie choroby. Polscy mężczyźni…Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo…

Prezes AstraZeneca: Polska ma szansę stać się wiodącym…

Redakcja

Testy genetyczne coraz popularniejszą metodą diagnozowania raka. Zapaść onkologii w czasie pandemii może skłonić Polaków do takich badań

– Widzimy w tej chwili coraz większe zainteresowanie konsumenckimi badaniami genetycznymi. Świadomość społeczeństwa rośnie, do czego na pewno bardzo przyczyniła się także pandemia. Zostajemy w domach,…
Infonfz/Newseria
Prasa
Redakcja

Naukowcy ostrzegają przed kolejnymi groźnymi wirusami odzwierzęcymi. Już teraz stanowią przyczynę wielu nowo pojawiających się chorób

Wścieklizna, toksoplazmoza, gruźlica, bąblowica, ornitoza, ptasia grypa, tyfus czy bardziej znana borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu – wszystko to choroby odzwierzęce, czyli tzw. zoonozy, które mogą przenosić się na człowieka poprzez…
Infonfz/Newseria
Artykuł

Środki odstraszające komary mogą zaburzać działanie…

Nowa nadzieja dla cierpiących na trzecią co do częstości…

Pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy…

Wiceminister Warczyński po pikiecie pielęgniarek:…

Superbiałko laktoferyna ma właściwości przeciwwirusowe.…