Opolskie: zyski i rozwój szpitali powiatowych

Rok 2013 był pomyślny finansowo dla szpitali w Nysie i Głuchołazach, podlegających pod powiat nyski.Głównie dzięki temu, że NFZ zapłacił za dodatkowe usługi medyczne, przekraczające limit wyznaczony w kontraktach szpitali.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie w ubiegłym roku wypracował nieco ponad 3 mln zł zysku. Dzięki dobrej sytuacji finansowej dyrekcja ZOZ przeznaczyła w 2013 roku 2 mln zł na zakup nowego sprzętu medycznego.

Radni powiatowi, oceniając działalność placówki, skrytykowali właściwie tylko jeden mankament szpitala - brak w pobliżu wejścia parkingu dla pacjentów.

Trudności może mieć oddział urologiczny, któremu wyrosła konkurencja w Prudniku. Problemy z kontraktem może mieć także oddział reumatologii znajdujący się w Paczkowie, bo NFZ planuje ograniczyć liczbę takich oddziałów.

Zysk wysokości 230 tys. zł po raz pierwszy od kilku lat wykazał także ZOZ w Głuchołazach. Istnienie tej placówki jeszcze dwa lata temu stało pod znakiem zapytania.

Dyrekcja szpitala zredukowała jednak w ubiegłym roku koszty: zlikwidowano chirurgię, zmniejszono zatrudnienie, skoncentrowano poradnie specjalistyczne w budynku nr 1, na miejscu zlikwidowanych oddziałów.

Planowane jest także uruchomienie pododdziału onkologii pulmo-nologicznej, gdy tylko NFZ uwolni limity na leczenie chorych na raka.

Więcej: www.nto.pl 


autor/ źródło: PAP/NTO


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Na Politechnice Gdańskiej pracują nad biodegradowalną kością


Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad biodegradowalnymi implantami wszczepianymi w kości - mają zniknąć po zregenerowaniu ubytku…Redakcja

List otwarty PPOZ do premiera

Według lekarzy rodzinnych obecna sytuacja w ochronie zdrowia jest coraz bardziej napięta, czego przykładem jest protest lekarzy OZZL, wystąpienia prezesa NRL oraz sprzeciw samego środowiska specjalistów onkologów i lekarzy rodzinnych, ale i pacjentów.…
PPOZ/medexpress.pl
Prasa

Prawie 90 proc. dorosłych Polaków w ciągu dwóch…

W polskich żłobkach i przedszkolach brakuje wiedzy…

Redakcja

KIDL: List otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Posłów i Senatorów

Kierujemy do Państwa ten list jako protest wobec braku troski przez sprawujących władzę o bezpieczeństwo medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. W obecnie uchwalanym projekcie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 15 kwietnia 2011…
infonfz/KIDL
Komunikat
Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł
Redakcja

Holandia myśli o pacjentach i postawiła na konkurencję

Pokazują one, że 60 proc. respondentów uważa, że szpitale w Polsce powinny prowadzić podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne. Z tego samego sondażu dowiadujemy się, że 67 proc. badanych nie chce preferencji dla publicznych placówek przy…
Marcin Szulwiński/Medexpres.pl
Prasa

Groźne nowotwory krwi są w Polsce zbyt późno rozpoznawane

Pakiety kolejkowy i onkologiczny podpisane przez prezydenta

Cezary Cieślukowski nowym wiceministrem zdrowia