Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora oddziału NFZ

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowane zostało ogłoszenie (DyrOW/14/117) w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.Zgodnie z ogłoszeniem kandydat powinien spełniać następujące warunki: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, preferowane w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania oraz wiedza i doświadczenie - preferowane z zakresu ochrony zdrowia - dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, potwierdzone stosownymi dokumentami.

Ponadto osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz powinna legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym (preferowane - w sektorze ochrony zdrowia).

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

16 posiedzenie Rady Przejrzystości

Jak podaje Agencja Oceny Technologii Medycznych, podczas 16 posiedzenia zostaną przygotowane stanowiska m.in. w sprawie ocen leków: Botox, Avonex, Copaxone oraz programów zdrowotnych m.in. wczesnego wykrywania raka piersi i opieki długoterminowej oraz…
AOTM
Komunikat

Wytyczne dot. bezpiecznego przetwarzania dokumentacji…

Udary mózgu -wspólne wyzwanie dla neurologów i…

Zmodyfikowany wirus HIV w leczeniu białaczki. Kontrowersyjna…

Liczba zachorowań na raka szybko rośnie. Tylko połowa…

Resort pracy proponuje zmiany dot. badań lekarskich…

Redakcja

Lekarze POZ są oburzeni „reformą” Arłukowicza

W liście do ministra Arłukowicza czytamy: Wprawdzie wciąż chcę jeszcze wierzyć, iż kolejne decyzje Pana i podległych Panu urzędników nie wynikają ze złej woli niszczenia dotychczasowej struktury podstawowej opieki zdrowotnej… Że wynikają…
Federacja PZ /medexpress.pl
Prasa
Redakcja

Pakiet onkologiczny dobrze działa w przychodniach

Były obawy, że lekarze rodzinni będą wszystkich kierować na badania diagnostyczne, a tak się nie stało. Większość podchodzi do tego racjonalnie - ocenia Express Bydgoski.Zdaniem lekarzy oraz przedstawicieli ich pracodawców,…
express.bydgoski.pl
Prasa

Zdarzenia medyczne: pełna informacja o błędach…