Odpowiedź odpornościowa po szczepieniu przeciw błonicy

Szczepienie przeciw błonicy obejmuje 7 dawek szczepionki podawanych dzieciom i młodzieży w wieku 2, 3-4, 5-6 oraz 16-18 miesięcy, a następnie w wieku 6, 14 i 19 lat. Przeprowadzone badania pokazały, że wraz z każdą kolejną dawką szczepionki wzrasta odsetek osób z ochronnym poziomem przeciwciał przeciw błonicy osiągając najwyższą wartość w grupie wiekowej 19-25 lat.W grupie starszych osób zaczyna ponownie spadać. Gwałtowny spadek liczby osób z ochronnym poziomem przeciwciał zaobserwowano w grupie wiekowej powyżej 40 roku życia, gdzie zaledwie 34,5% osób ma ochronny poziom przeciwciał.

Mimo, że szczepienia przeciw błonicy objęte są kalendarzem szczepień obowiązkowych i jak wynika z danych NIZP-PZH, ponad 95% dzieci w Polsce jest zaszczepionych przeciw tej chorobie, to odsetek osób nie posiadających ochronnego poziomu przeciwciał przeciw błonicy w całej populacji polskiej wynosi aż 39,4%. Wynika to m.in. z faktu, że poziom przeciwciał spada wraz z wiekiem. Dlatego tak istotnym jest podawanie co 10 lat przypominającej dawki szczepionki przeciw błonicy u osób dorosłych zgodnie z zaleceniami Programu Szczepień Ochronnych.

Ostatni odnotowany w Polsce przypadek błonicy wystąpił w 2000 roku, jednak wciąż istnieje ryzyko przywleczenia tej choroby z obszarów endemicznych jej występowania, z których wiele stanowi miejsca docelowe wyjazdów turystycznych. 

Więcej:  szczepienia.pzh.gov.pl


autor/ źródło: Szczepienia.info


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Agencja cofa pozwolenia na pasty zawierające arszenik


Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (Committee for Medicinal Products for Human Use; CHMP) zalecił…Prywatne uczelnie wykształcą lekarzy

Część zabiegów medycyny estetycznej ma być wykonywana…

Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały…

Ratownik medyczny tylko po studiach

GIODO: rozporządzenie nie daje podstaw do zbierania…

EMA o stosowaniu kremów z estradiolem

Sposób na wykrycie raka trzustki we wczesnym stadium

Ustalono pochodzenie zabójczego wirusa MERS

Dwie procedury do wyboru; pogotowie wybiera ministerialne