Od 2015 roku zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych badań lekarskich

Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. W 2015 r. będą one ważne także przy zmianie pracodawcy, o ile warunki zatrudnienia na nowym stanowisku będą podobne jak na poprzednim.Do tej pory każda osoba, zaczynająca pracę na podstawie umowy o pracę, musiała przedstawić nowemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeprowadzenie badań wstępnych. Od początku 2015 roku nowy pracodawca nie będzie musiał już kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie.

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.

Nadal jednak wstępne badanie będzie obowiązkowe dla osób, w tym pracowników młodocianych, przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

W 2015 roku nie zmienią się zasady przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników. Nowe przepisy potwierdziły także, że wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i to on pokrywa wszelkie koszty badań.

Więcej: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ opublikował zarządzenie dotyczące podwyżek dla pielęgniarek POZ


Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swoich stronach internetowych komunikat dla świadczeniodawców dotyczący opublikowanego 12 stycznia…Opolskie NFZ szkoli lekarzy POZ w zakresie pakietu…

Na klauzulę sumienia mogą się powoływać tylko…

Po konwencji antyprzemocowej czas na ustawę o in…

Cesarki załatwiane na lęk przed porodem

Leczenie CTEPH - skuteczne, ale nieefektywne kosztowo

Wytyczne dot. bezpiecznego przetwarzania dokumentacji…

Warmińsko-Mazurskie: rośnie liczba chorych na grypę

PPOZ: jedynym kosztem zmian ma być zdwojony wysiłek…

Epidemiolodzy: ebola zaatakuje Europę w ciągu 20…