Od 1 sierpnia możliwe zmiany w pakiecie onkologicznym

Z początkiem sierpnia mogą zostać wprowadzone zmiany w pakiecie onkologicznym, których celem będzie jego odbiurokratyzowanie i poszerzenie o procedury, których wcześniej nie uwzględniał - powiedział w środę (15 lipca) dziennikarzom wiceminister zdrowia Sławomir Neumann.O zmiany w pakiecie onkologicznym Neumann był pytany na konferencji prasowej z okazji drugiej rocznicy uruchomienia warszawskiej Kliniki Budzik.  

Jak powiedział, zespół w MZ oceniający funkcjonowanie pakietu jeszcze nie zakończył pracy. - Ten czas daliśmy sobie do końca lipca i wtedy będziemy ogłaszali te zmiany - dodał.  

Wyjaśnił, że zmiany te mają dotyczyć odbiurokratyzowania pakietu i dopisania do niego pewnych procedur, które nie były wcześniej brane pod uwagę bądź zostały pominięte w leczeniu w ramach pakietu.

- To powoli się dopina, jeśli chodzi o formalne dokumenty, jeśli chodzi o rozporządzenia i zarządzenia, bo to już jest po konsultacjach. Czekamy na opinię zespołu ekspertów, który działa przy ministrze zdrowia. Kiedy zespół zakończy pracę i (...) przedstawi swoje wnioski, będziemy mogli zamknąć ten proces i pan minister ogłosi zmiany. Wierzę, że będzie to już od 1 sierpnia - powiedział Neumann.  

Jak dodał, pod uwagę brane są także postulaty lekarzy, które dotyczą m.in. uproszczenia funkcjonowania systemów informatycznych NFZ do wystawiania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO).  

- Te zmiany będą przyjmowane na bieżąco, żebyśmy w sierpniu mogli powiedzieć, że pierwsza część poprawy pakietu jest zakończona. Potem będziemy oceniali po raz kolejny pakiet, bo on musi być na bieżąco monitorowany, i kolejne zmiany wprowadzimy pewnie w trzecim, czwartym kwartale - powiedział Neumann.

REKLAMA

  


Zmiany w pakiecie onkologicznym w połowie kwietnia zapowiedział ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Mówił, że będą one dotyczyć m.in. uelastycznienia sposobu działania konsyliów lekarskich, które podejmują decyzje o sposobie leczenia. Pakietem miałyby być objęte także kolejne rodzaje nowotworów.  

Ministerstwo Zdrowia informowało pod koniec maja, że rozpoczęły się prace nad zmianami w pakiecie. Zmiany, jak podawano, pozwolą na leczenie łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego, niektórych nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego w ramach szybkiej terapii onkologicznej.  

Obecny minister Marian Zembala zapowiedział z kolei na spotkaniu z Naczelną Rada Lekarską pod koniec czerwca, że zmiany w pakiecie będą dotyczyć m.in. uproszczenia procedur związanych z kartą DiLO. Te mają być wprowadzone w drodze nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych.  

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem tego roku, by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę DiLO. Dotychczas otrzymało ją blisko 145 tys. osób. Pacjenci, którzy ją posiadają, są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki np. do diagnostyki, aby nie czekali w kolejce razem z pacjentami nieonkologicznymi.  

NRL krytycznie oceniała pakiet; w połowie kwietnia złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych jego rozwiązań.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Od 1 marca nowa lista leków refundowanych


Ministerstwo Zdrowia zamieściło projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego…Farmaceuci zbulwersowani pomysłem karania za brak…

Pielęgniarki protestują pod Urzędem Marszałkowskim…

NFZ ws. rozliczania leków

NRL pozytywnie o przesunięciu w czasie obowiązku…

Lek na dolegliwości żołądkowe wstrzymany w obrocie

Redakcja

Pakiet onkologiczny dobrze działa w przychodniach

Były obawy, że lekarze rodzinni będą wszystkich kierować na badania diagnostyczne, a tak się nie stało. Większość podchodzi do tego racjonalnie - ocenia Express Bydgoski.Zdaniem lekarzy oraz przedstawicieli ich pracodawców,…
express.bydgoski.pl
Prasa
Redakcja

NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Więcej: 
nfz.gov.pl
NFZ

Szpitale muszą podjąć decyzję, czy wchodzą w…

Wzrasta liczba zgonów z powodu nowotworów płuca…