NSA: dla przyznania becikowego istotne są przyczyny zbyt późnej wizyty u ginekologa

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), zanim gmina odmówi becikowego z tego powodu, że matka trafiła do ginekologa po 10. tygodniu ciąży, powinna sprawdzić okoliczności, które to spowodowały.W rozpatrywanej sprawie - opisywanej przez Dziennik Gazetę Prawną - ośrodek pomocy społecznej nie przyznał jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego, ponieważ na zaświadczeniu lekarskim było wskazane, że matka była objęta opieką medyczną od 12. tygodnia ciąży.

Zgodnie z ustawą, aby becikowe zostało przyznane, pierwsza wizyta u lekarza musi nastąpić nie później niż w 10. tygodniu ciąży.

Decyzję gminy podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W wyroku z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Łd 1051/13) uchylił rozstrzygnięcia organów niższej instancji. Uznał za zasadną argumentację matki, która tłumaczyła się sytuacją zdrowotną i nietypowym przebiegiem początkowego etapu ciąży, utrudniającym jej rozpoznanie.

Z wyrokiem nie zgodziło się Samorządowego Kolegium Odwoławcze. Złożyło skargę kasacyjną do NSA, który ją oddalił.

Więcej: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
W wiosennej sesji 1612 miejsc rezydenckich, w całym 2015 r. - 6527


W sesji wiosennej przygotowano 1612 miejsc rezydenckich dla lekarzy, którzy rozpoczną specjalizację - zapowiedział w poniedziałek (9 lutego)…Na resort zdrowia nie ma mocnych

Badania medycyny pracy - czy powinny być opodatkowane?

Zabieg medycyny estetycznej musi być poprzedzony…

NFZ (po cichu) wycina deklaracje z list lekarzy POZ

Specjalizacja dla każdego młodego lekarza

Profesor etyki KUL o klauzuli sumienia: lekarze powinni…

Z ankiet wyłonił się przykry obraz wizyty ginekologicznej…

GIF wycofuje z obrotu popularną maść na bóle stawów…

ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia