NSA: dla przyznania becikowego istotne są przyczyny zbyt późnej wizyty u ginekologa

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), zanim gmina odmówi becikowego z tego powodu, że matka trafiła do ginekologa po 10. tygodniu ciąży, powinna sprawdzić okoliczności, które to spowodowały.W rozpatrywanej sprawie - opisywanej przez Dziennik Gazetę Prawną - ośrodek pomocy społecznej nie przyznał jednorazowej zapomogi, tzw. becikowego, ponieważ na zaświadczeniu lekarskim było wskazane, że matka była objęta opieką medyczną od 12. tygodnia ciąży.

Zgodnie z ustawą, aby becikowe zostało przyznane, pierwsza wizyta u lekarza musi nastąpić nie później niż w 10. tygodniu ciąży.

Decyzję gminy podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W wyroku z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt II SA/Łd 1051/13) uchylił rozstrzygnięcia organów niższej instancji. Uznał za zasadną argumentację matki, która tłumaczyła się sytuacją zdrowotną i nietypowym przebiegiem początkowego etapu ciąży, utrudniającym jej rozpoznanie.

Z wyrokiem nie zgodziło się Samorządowego Kolegium Odwoławcze. Złożyło skargę kasacyjną do NSA, który ją oddalił.

Więcej: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pachciarz: zapisywanie się pacjentów do kilku kolejek to problem marginalny


Minister chce zmarginalizować funkcję NFZ i przejąć odpowiedzialność za leczenie. To trudne zadanie - uważa Agnieszka Pachciarz, b. prezes…Działanie szpitali dla zysku nie przekreśla ich…

Wiceprezes NFZ o pacjentach z podejrzeniem raka w…

Bakterie z jamy ustnej matki mogą przedostawać się…

W niektórych placówkach 100 proc. porodów rozwiązuje…

Polacy niechętnie piją wodę z kranu

Sukces w regeneracji rdzenia ma swoją długą historię

Tylko 15 proc. osób ze schizofrenią jest pracuje…

Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Prof. Nowiński, twórca komputerowych atlasów mózgu,…