NRL: w Trybunale sprawa rozporządzenia o ogólnych warunkach umów zamknięta

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz poinformował, że TK ostatecznie odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie zgodności z Konstytucją rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.Wniosek Zjazdu został złożony do Trybunału Konstytucyjnego 5 marca 2012 r. Postanowienie z 30 lipca 2014 r., w którym TK nie uwzględnił zażalenia, jest ostateczne, nie można od niego złożyć dalszego środka odwoławczego.

Trybunał uznał m.in., że Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy nie ma tzw. legitymacji do złożenia wniosku.

”Koleżanki i Koledzy - chciałbym podkreślić, że orzeczenie to nie oznacza, iż zaskarżone rozporządzenie Ministra Zdrowia (z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - red.) jest zgodne z Konstytucją, a jedynie iż Naczelna Izba Lekarska nie ma legitymacji, żeby je zaskarżyć - wyjaśnia Hamankiewicz w liście do lekarzy i lekarzy dentystów, opublikowanym w piątek (8 sierpnia).

Więcej: .nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Ekspert PZ: „pan minister grzebie w kalendarzu”


Od poniedziałku (5 stycznia) lekarze POZ, którzy do tej pory nie podpisali umów z NFZ będą musieli od nowa zbierać deklaracje pacjentów.…Sąd wydał pierwszy wyrok nakazujący NFZ zwrot kosztów…

Polscy naukowcy budują nowoczesny system do radioterapii

Redakcja

Dieta i ćwiczenia nie zawsze wystarczają w walce z otyłością. Często jedyną szansą są zabiegi chirurgiczne

Otyłość uważana jest za epidemię XXI wieku. W ciągu ostatniego półwiecza liczba osób cierpiących z tego powodu na całym świecie powiększyła się blisko dziesięciokrotnie – obecnie wynosi ona ponad 1 mld. Z danych Światowego Indeksu…
Infonfz/Newseria
Artykuł

Kardiolodzy razem z Robertem Korzeniowskim dla zdrowego…

Redakcja

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Według doniesień medialnych prof. Chazan miał powołać się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg. - W Polsce obowiązuje ustawa o zawodzie lekarza, która zawiera klauzulę sumienia. Być może…
LJ/Rynek Zdrowia
Prasa
Redakcja

Projekty rozporządzeń koszykowych do konsultacji

Resort zdrowia opublikował:- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;- Projekt rozporządzenia Ministra…
Rynek Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

NFZ ws. Deklaracji Wiary Lekarzy

Plan finansowy NFZ nie uwzględnia reformy Arłukowicza

Rak jajnika u 80 proc. kobiet wykrywany jest w bardzo…