NRL poparła projekt rozporządzenia w sprawie map potrzeb zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poparło ministerialny projekt planowania ochrony zdrowia w oparciu o analizę istniejących zasobów oraz potrzeb zdrowotnych.


Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, prezydium NRL zgłosiło kilka uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ws. map potrzeb zdrowotnych.

Postuluje m.in. żeby w zakresach map potrzeb zdrowotnych uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji w danym regionie, a także rozważenie rozszerzenia analizy udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o procedury Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur ICD-9.

Czytaj: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy POZ


Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska, poinformowała, że nie ma podstaw do nałożenia na lekarzy POZ kar za utrudnienia w dostępie…Redakcja

Nowe wzory deklaracji w poz

Nowe wzory deklaracji to efekt obowiązywania od 11 czerwca br. nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 2014 r., poz.779). Jednocześnie…
portalemedyczne.pl
Ministerstwo Zdrowia

Kardiolodzy razem z Robertem Korzeniowskim dla zdrowego…

Każda kobieta powinna przejść badania prenatalne

Redakcja

NFZ: leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…
Narodowy Fundusz Zdrowia
Komunikat

Rodzice żądają 1 mln zł zadośćuczynienia za…

Naukowcy testują szczepionki pozwalające zapobiec…

Elektroniczne L4 pozwoli ZUS na sprawniejsze kontrole…

Eksperci podczas I Kongresu Zdrowia: zakres medycyny…

Zdaniem doradcy prezydenta projekt ustawy o zdrowiu…