NRL poparła projekt rozporządzenia w sprawie map potrzeb zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poparło ministerialny projekt planowania ochrony zdrowia w oparciu o analizę istniejących zasobów oraz potrzeb zdrowotnych.


Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, prezydium NRL zgłosiło kilka uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ws. map potrzeb zdrowotnych.

Postuluje m.in. żeby w zakresach map potrzeb zdrowotnych uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji w danym regionie, a także rozważenie rozszerzenia analizy udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o procedury Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur ICD-9.

Czytaj: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Oczekiwania pacjentów względem ustawy o zdrowiu publicznym


Fundacja MY Pacjenci przedstawiła w czwartek (18 czerwca) trzy najważniejsze postulaty społeczne, będące wynikiem konsultacji projektu…Porozumienie Zielonogórskie popiera protest pielęgniarek

Stanowisko NL ws. okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej

Komunikat MSW ws. walki z dopalaczami

Redakcja

Projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Nowe rozporządzenie określa m.in.: wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych; wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy; wykaz modułów…
rcl.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

UOKiK sprawdza firmy oferujące płatne pakiety medyczne

Trzy deklaracje wyboru zamiast jednej, to biurokracja

Senacka komisja zdrowia: bez poprawek do noweli o…

Eksperci: niech powstaną specjalne zespoły oceny…

Wstępne wyniki po wszczepieniu najmniejszego na świecie…