NRL poparła projekt rozporządzenia w sprawie map potrzeb zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej poparło ministerialny projekt planowania ochrony zdrowia w oparciu o analizę istniejących zasobów oraz potrzeb zdrowotnych.


Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, prezydium NRL zgłosiło kilka uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ws. map potrzeb zdrowotnych.

Postuluje m.in. żeby w zakresach map potrzeb zdrowotnych uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji w danym regionie, a także rozważenie rozszerzenia analizy udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o procedury Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur ICD-9.

Czytaj: nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prawidłowy poziom cukru we krwi nie chroni przed cukrzycą?


Na cukrzycę typu 2 mogą zachorować nawet te osoby, które mają prawidłowy poziom cukru we krwi - ostrzegają naukowcy w raporcie na łamach…Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta…

RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy…

List Unii Uzdrowisk Polskich do prezesa NFZ

Obsada karetek kolejne 3 lata bez zmian

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wyroki w…

Drakońskie kary to sposób szpitali na zysk?

Będzie więcej patomorfologów?

Chrapiesz? Nie lekceważ tych objawów

CBA zatrzymało b. dyrektor Departamentu Gospododarki…