NRL opiniuje projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano stanowiska jakie Naczelna Rada Lekarska zajęła w piątek (17 października) w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyw oraz w sprawie prawa lekarzy do postępowania w zgodzie z sumieniem.


Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku stwierdza, iż wszelkie ewentualne zmiany dotyczące uprawnień pacjentów do poziomu refundacji świadczeń opieki zdrowotnej powinny być realizowane bez angażowania w proces ustalania zakresu tych uprawnień lekarzy i lekarzy dentystów udzielających świadczenia.

Odnosząc się do treści projektowanej ustawy Naczelna Rada Lekarska podkreśliła, że projekt nie wskazuje również źródeł finansowania proponowanych rozwiązań, zwróciła także uwagę, iż opiniowany projekt jest tożsamy z senackim projektem ustawy, który został odrzucony przez Senat w dniu 7 sierpnia 2014 r.

Wniosek o odrzucenie projektu ustawy poparły Komisja Ustawodawcza, Komisja Zdrowia, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sprawdzisz genom dzieci jeszcze przed ich poczęciem?


Dzięki symulacji opartej na wynikach badania DNA potencjalnych rodziców można sprawdzić genom dzieci jeszcze przed poczęciem - informuje…Redakcja

Diagności laboratoryjni będą ścigani za łamanie zakazu reklamy

Obecna regulacja umożliwia podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym diagnostom laboratoryjnym, na podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść…
kidl.org.pl
Komunikat

Diagnoza online jest niezgodna z prawem

Ginekolog straci funkcję za "Deklarację Wiary"?

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zarzuca nieprawdę…

Szkolenie z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

Dyrektorzy krytykują pakiet onkologiczny

Ryzyko raka piersi można zmniejszyć poprzez redukcję…

Ministerstwo Zdrowia swoje, NFZ swoje, czyli jak wydłużyć…

Zarząd Główny PTAiIT wycofał poparcie dla projektu…