NRL odpowiada resortowi w sprawie "Niebieskiej Karty"

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wystosował do wiceministra zdrowia Aleksandra Soplińskiego pismo w związku z treścią jego komunikatu skierowanego do lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników ochrony zdrowia dotyczącego wypełniania "Niebieskiej Karty"."Wyrażając wsparcie dla inicjatyw propagujących ochronę ofiar przemocy w rodzinie kilkukrotnie obejmowałem patronatem poświęcone temu zagadnieniu wydarzenia edukacyjne. Bezsporna potrzeba zapewnienia ofiarom przemocy niezbędnego wsparcia nie może być jednak realizowana w sposób chaotyczny i niespójny z istniejącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" - czytamy w piśmie.

Jak informuje Maciej Hamankiewicz, prezes NRL, samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na brak regulacji określającej sposób finansowania świadczeń związanych z wystawieniem zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Niestety, apele o uregulowanie tej sprawy (w tym m.in. stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 25 października 2012 r. w sprawie zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie) pozostały bez odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia.

Prezes Hamankiewicz przypomina, że świadczenia polegające na wystawieniu zaświadczenia w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie przysługują świadczeniobiorcy na podstawie ustawy o świadczeniach finanasowanych ze środków publicznych.

Prezes Hamankiewicza zaznacza jednak, że przepisy te dają odpowiedzi na pytanie o sposób finansowania tego rodzaju świadczeń, które mogą być udzielane zarówno w ramach zawartych przez NFZ kontraktów oraz poza takimi kontraktami.

"(...) Dlatego oczekuję jednoznacznej odpowiedzi - w jaki sposób finansowane będzie wystawianie zaświadczeń w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie w sytuacji, gdy takie zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak i w sytuacji, gdy wystawiającym jest lekarz wykonujący zawód poza publicznym systemem ochrony zdrowia" - stwierdza prezes NRL.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Samorząd lekarski zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego


Naczelna Rada Lekarska jednogłośnie zdecydowała w piątek (13 lutego) o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego "w celu sprawdzenia…EMA o stosowaniu kremów z estradiolem

Genetyczna szczepionka antycholesterolowa

Od kiedy pielęgniarki będą mogły ordynować leki?

Redakcja

BCC: potrzebne zmiany w NFZ

BCC chwali Ministerstwo Zdrowia, że wreszcie ogłosiło konkurs na prezesa NFZ. „Przedłużający się wakat na tym stanowisku to szkodliwa praktyka – stwarza wiele niejasności interpretacyjnych związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze…
Informacja prasowa/Medexpress
Artykuł

NFZ zapłacił pacjentom 6,6 mln zł za operacje usuwania…

Chorzy na białaczkę nie chcą być leczeni generykami

Kontrola NIK dotycząca programów lekowych: są nieprawdiłowości

Jak wygląda przyszłość leczenia pacjentów kardiologicznych…

MZ o środkach finansowych w rządowym programie dot.…