NRL: Konsultacje społeczne to fikcja

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz po raz kolejny stwierdza, że sposób prowadzenia przez MZ konsultacji społecznych jest fikcją i jaskrawym przejawem braku szacunku i lekceważenia środowisk, do których są przesyłane.Wiąże się to z otrzymaniem 12 maja br. projektu rozporządzenia MZ ws. badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, z prośbą o zgłaszanie uwag w terminie, który upływał tego samego dnia tj. do 12 maja 2014 r.

W liście do wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego Prezes NRL dodaje także:

"Jednocześnie dziwi fakt ponownego rozpoczynania prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia, który był już konsultowany pod koniec 2013 r. i którego treść uzgodniona została podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia konferencji w dniu 19 lutego 2014 r. 

W wyniku ww. konsultacji i uzgodnień uwzględniona została uwaga zgłoszona przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku Nr 1/14/P-VI z dnia 10 stycznia 2014 r., dotycząca skreślenia przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki.

Samorząd lekarski wyraża nadzieję, że uzgodniony wcześniej tekst projektu rozporządzenia w ww. zakresie pozostanie niezmieniony również w trakcie prac nad nowym, przekazanym przez Pana projektem”.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
OZZL: jak oznaczyć odpłatność za leki refundowane wypisane z nazwą międzynarodową?


ZK OZZL wysłał pismo do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z pytaniem - jak oznaczyć odpłatność za leki refundowane, wypisując je…W Gliwicach w ciągu pięciu lat przeprowadzono ponad…

Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich…

RPP o dostępie do świadczeń w ambulatoryjnej opiece…

MZ konsultuje projekt rozporządzenia o centrach urazowych…

Opieka transgraniczna – zwrot akcji?

Resort finansów: lekarzu, musisz ujawnić ile zarabiasz

Opolskie NFZ szkoli lekarzy POZ w zakresie pakietu…

Prof. Marian Zembala o propozycjach PiS: system budżetowy…

Redakcja

Lekarze POZ są oburzeni „reformą” Arłukowicza

W liście do ministra Arłukowicza czytamy: Wprawdzie wciąż chcę jeszcze wierzyć, iż kolejne decyzje Pana i podległych Panu urzędników nie wynikają ze złej woli niszczenia dotychczasowej struktury podstawowej opieki zdrowotnej… Że wynikają…
Federacja PZ /medexpress.pl
Prasa