Nowa nadzieja dla cierpiących na trzecią co do częstości chorobę na świecie

Naukowcy wstępnie potwierdzili skuteczność przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko neuropeptydowi CGRP w zapobieganiu atakom migreny jeszcze przed ich wystąpieniem.Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) migrena to trzecie co do częstości występowania (po anemii i utracie słuchu) schorzenie na świecie. Wyprzedza nawet astmę, cukrzycę i choroby nowotworowe. Częściej (2–3 razy) cierpią na nią kobiety niż mężczyźni, a trzy czwarte chorych stanowią osoby poniżej 30. roku życia. WHO szacuje, że z migreną zmaga się około 324 miliony osób na całym świecie, czyli ponad 11 proc. dorosłej populacji (w Polsce nawet 25 proc.).

Podczas trwającej w Filadelfii corocznej konferencji American Academy of Neurology (AAN) zaprezentowano wyniki dwóch badań nad lekami, które mogą odmienić życie osób nękanych przez ataki migreny.

Chodzi o przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko neuropeptydowi CGRP, czyli peptydowi związanemu z genem kalcytoniny. Od lat wiadomo, że odgrywa on kluczową rolę w powstawaniu bólu migrenowego, jednak do tej pory nie udało się opracować żadnego leku działającego w oparciu właśnie o to białko. Omawiane farmaceutyki są pierwszymi, dla których celem jest CGRP.

W pierwszym we wspomnianych eksperymentów wzięło udział 163 chorujących na migrenę osób, u których ataki bólu trwają przez 5-14 dni w miesiącu. Części pacjentów, jako grupie kontrolnej, podawano placebo, pozostałym lek o nazwie ALD403. Następnie przez 24 tygodnie obserwowano efekty działania specyfików. Okazało się, że u osób przyjmujących ALD403 liczba dni z migreną zmniejszyła się o średnio 5,6 dnia na miesiąc (66 proc.), a u tych, którzy zażywali placebo spadła o 4,6 dnia (52 proc.) w stosunku do stanu sprzed badania. Co ważne, 16 proc. uczestników z grupy testowej przez okres 12 tygodni w ogóle nie doświadczyło ataku migreny. U pacjentów z grupy placebo nikt nie osiągnął takiego rezultatu.

Drugim badaniem objęto 217 osób, cierpiących z powodu migreny od 4 do 14 dni w miesiącu. Połowie z nich przez okres 12 tygodni, co drugi tydzień podawano podskórne zastrzyki z leku o nazwie LY2951742, a drugiej połowie wstrzykiwano placebo. Zaobserwowano, że u pacjentów otrzymujących właściwy lek nastąpił 63-proc. spadek liczby dni z migreną (o średnio 4,2 dnia mniej na miesiąc), podczas gdy u osób z grupy kontrolnej spadek ten wyniósł 42 proc. (średnio 3 dni z migreną mniej w miesiącu).


autor/ źródło: AAN / PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy Sejm uchwali niekorzystne dla rezydentów przepisy?


Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił się do przewodniczącej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyny Skowrońskiej z apelem…Krótsze kolejki do specjalistów, bo pacjenci zagubieni?

Nawrót infekcji u pierwszego dziecka uznanego za…

Cesarki załatwiane na lęk przed porodem

Kondycja narządów wpływa na zdrowie seniorów

Pakiet kolejkowy w ogniu krytyki lekarzy, pacjentów…

Samorząd lekarski chce zobaczyć sprawozdanie ws.…

OZZL wskazuje na kodeks etyki - chce ukarania "lekarza…

Pielęgniarki piszą do premiera: nie ma możliwości…

Redakcja

Obowiązkiem lekarzy jest informowanie o metodach leczenia, aptekarzy - o lekach

Prawo farmaceutyczne zakazuje publicznej reklamy leków Rx. Jedyny wyjątek ustanawia w odniesieniu do szczepień ochronnych objętych komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. W tym kontekście pojawił się pogląd, że szczepionki można reklamować…
S.Molęda, portalemedyczne.pl
Prawo i zarządzanie