NIL do MZ ws. regulacji zawodów medycznych

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o informację na temat prowadzonych lub planowanych działań resortu ws. regulacji zawodów medycznych.Maciej Hamankiewicz przypomniał, że "NRL aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat roli lekarzy specjalistów oraz fizjoterapeutów w systemie opieki zdrowotnej, a także o sposobach udzielania świadczeń gwarantowanych w tym zakresie''.

W dniu 23 sierpnia 2013 r. Prezydium NRL przyjęło stanowisko w sprawie roli lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w procesie terapeutycznym.

''Samorząd lekarski pragnie wesprzeć działania Ministra Zdrowia w ramach tworzenia regulacji zawodów medycznych. Jestem przekonany, że mogą one być oparte na wspólnej, rzeczowej i wiarygodnej analizie aktualnych praktyk stosowanych w Polsce i w innych krajach Europy, ocenie kompetencji zawodowych oraz w efekcie umożliwią taki podział zadań, który poprawi chorym dostęp do bezpiecznego i skutecznego leczenia'' - deklaruje prezes NRL.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą do zerwania umowy z lekarzem


Prawo i Sprawiedliwość wzywa na pomoc rzecznik praw obywatelskich, by broniła lekarzy podpisujących Deklarację wiary przed represjami,…Antybiotyk nie na wszystko i nie zawsze - alarmują…

Redakcja

Lekarze POZ są oburzeni „reformą” Arłukowicza

W liście do ministra Arłukowicza czytamy: Wprawdzie wciąż chcę jeszcze wierzyć, iż kolejne decyzje Pana i podległych Panu urzędników nie wynikają ze złej woli niszczenia dotychczasowej struktury podstawowej opieki zdrowotnej… Że wynikają…
Federacja PZ /medexpress.pl
Prasa

Miało przybyć lekarzy rodzinnych: gdzie będą się…

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych głównym…

MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek…

W Rzeszowie tylko 13 osób na liście przyjętych…

Chrząstka nosowa alternatywą dla sztucznych stawów?

Redakcja

Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce- tylko 7% deklaruje…