NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych

Niebawem wchodzi w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w związku z tym prezes NRL zwrócił się z apelem do ministra zdrowia o niezwłoczne zintensyfikowanie prac legislacyjnych.W liście czytamy: „Prace legislacyjne w tym zakresie do dziś nie wyszły poza fazę prac nad projektem założeń, podczas gdy do wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pozostały jedynie 3 miesiące, bowiem zgodnie z treścią art. 50 pkt 1 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (DzU nr 113 poz. 657 z późn. zm.) z dniem 1 sierpnia 2014 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej”.

W swoim liście prezes NRL prof. Maciej Hamankiewicz przypomina ministrowi Bartoszowi Arłukowiczowi, że „zamiar Ministerstwa Zdrowia przesunięcia tego terminu do 2017 r. znalazł wyraz w projekcie założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który w tym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską już we wrześniu 2013 r. Następnie Ministerstwo postanowiło dokonać zmiany terminu wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej poprzez zmianę ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewidzianą w projekcie założeń datowanym na 17 stycznia 2014 r.”.

Hamankiewicz zaznaczał, że „ogrom prac niezbędnych do wykonania w związku z wprowadzaniem dokumentacji elektronicznej oraz ich koszty nie dają możliwości pozytywnego zakończenia okresu przygotowywania się podmiotów wykonujących działalność leczniczą do rozpoczęcia przetwarzania dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 1 sierpnia 2014 r.”. Dlatego prezes NRL uważa za zasadne opóźnienie terminu wejścia w życie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, jednocześnie wyrażając zdziwienie, dlaczego minister zdrowia do tej pory nie dokonał niezbędnych zmian legislacyjnych. Według Hamankiewicza prowadzi to do niepotrzebnego chaosu w ochronie zdrowia.


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sejm: projektem ws zwrotu kosztów leczenia za granicą zajmie się podkomisja


Projektem zakładającym, że pacjent uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia…OZZL: kosztowne łamanie prawa pracy przez dyrektorów…

Według ginekologów test NIFTY to milowy krok w diagnostyce…

Redakcja

Komunikaty sprawozdawcze XML - projekt zarządzenia

Wydanie powyższego zarządzenia wynika z potrzeby dostosowania systemów informatycznychNFZ do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia…
nfz.gov.pl
NFZ

Polacy mają ograniczony dostęp do rehabilitacji.…

Rośnie rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Na cukrzycę choruje już ponad 3 mln Polaków. Dla…

Ukazał się wyrok TK dotyczący udostępniania danych dawców szpiku

Minister Zdrowia i Krajowa Rada Transplantacyjna nie potrzebują pełnego bieżącego dostępu do wszystkich danych potencjalnych dawców szpiku do wypełniania swoich ustawowych zadań. Nie uczestniczą w żaden sposób w procesie doboru dawca-biorca…
Ekspert

Europejski Kongres Gospodarczy: większa rola budżetu…

"Co najmniej" dwóch ratowników w karetce P to za…