NIA wyjaśnia kwestię łączenia funkcji w farmacji szpitalnej

Naczelna Izba Aptekarska wyjaśnia wątpliwości dotyczące możliwości łączenia funkcji kierownika apteki z funkcją kierownika działu farmacji szpitalnej oraz wymagań w zakresie wykształcenia farmaceuty niezbędnego do pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, można być kierownikiem tylko jednej apteki. Jednak przepisy nie regulują kwestii równoczesnego sprawowania funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej.

Pomimo braku przepisu zakazującego łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej zakaz taki, zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, wywiedziony być powinien m.in. z celu, jaki ma spełnić przepis zakazujący, o którym mowa, zakresu czynności przypisanych działowi farmacji szpitalnej oraz aptece.

"Analizując sprawę - czy do kierowniku działu farmacji szpitalnej ma zastosowanie art. 88 ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie dotyczącym stażu pracy wymaganego do pełnienia funkcji kierownika działu farmacji szpitalnej - celowe jest uznanie, że do kierownika działu farmacji szpitalnej przepis art. 88 ma zastosowanie w całości, tj. zarówno w zakresie dotyczącym stażu pracy, jak i (...) ograniczenia sprawowania tej funkcji jedynie do sprawowania w jednym dziale farmacji bez możliwości łączenia z funkcją kierownika apteki - ocenia NIA.

Więcej: http://nia.org.pl/


autor/ źródło: NIA


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów do leków innowacyjnych. Większość z nich nie jest refundowana


W Polsce wciąż za mało nowych terapii jest dostępnych w systemie refundacyjnym – podkreślają przedstawiciele innowacyjnych firm farmaceutycznych.…Wójcik-Klikiewicz odwołana z powodu "braku dostępu…

Czy samorząd lekarski będzie miał nowego prezesa?

Ceny leków w Polsce należą do najniższych w Europie

Przybywa dzieci niedosłyszących

Naukowcy stworzyli sztuczną krew

IX Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii…

W służbie zdrowia brakuje lekarzy i pielęgniarek.…

Jak lekarze mogą bronić się przed krzywdzącymi…

Cholesterol zwiększa ryzyko zapaleń ścięgien