NFZ żąda od lekarzy zwrotu nienależnej refundacji. Co na to lekarze?

13 maja br. ZK OZZL złożył do Prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa i dyrektorów oddziałów NFZ żądających od lekarzy „zwrotu nienależnej refundacji” za leki wypisane pacjentom, którym przysługiwała refundacja leków.Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy złożył w tej sprawie zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie.

W uzasadnieniu OZZL pisze, że prokuratura powinna zbadać sprawę, bo działania prezesa NFZ i dyrektorów Funduszy były umyślne. „Organ uznał również, że działanie Prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów NFZ nie miało charakteru wprowadzenia w błąd lekarzy. Wprowadzenie w błąd (tzw. oszustwo czynne) oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, np. co do cech sprzedawanego towaru, okoliczności zawieranej transakcji. Środkiem użytym do wprowadzenia w błąd mogą być: słowo, pismo, fałszywe narzędzia, urządzenia techniczne itp. W niniejszej sprawie wskazane osoby nakazując podległym sobie pracownikom wysyłanie bezpodstawnych wezwań do zapłaty lub not obciążeniowych spowodowały wykształcenia się u pokrzywdzonych lekarzy wyobrażenia, że dopuścili się naruszenia obowiązujących przepisów prawa i umowy łączącej ich z NFZ. Należy mieć na uwadze, że wszelkie wezwania pochodzące od NFZ jako instytucji publicznej, z którą na co dzień mają styczność lekarze traktowane są inaczej niż podobne wezwania np. od kontrahentów lekarzy. Z uwagi na pełnienie przez NFZ roli, która wiąże się ze szczególnym zaufaniem ze strony pacjentów i lekarzy, Prezes NFZ i dyrektorzy oddziałów NFZ żądając zapłaty kar umownych wprowadzali w błąd lekarzy w zakresie ich zobowiązań względem NFZ” – uzasadniał Krzysztof Bukiel.


autor/ źródło: OZZL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoPrzy MZ powstał zespół oceniający minimalne normy…

Prezentacja projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Warmińsko-Mazurskie: jak będą dzielone unijne dotacje…

78 proc. Polaków nie robiło testu w kierunku zakażenia…

Redakcja

GIF wycofuje z obrotu krople do nosa

Chodzi o Oxalin 0,025 proc. Wycofany został produkt o numerze serii 01YL0913 i dacie ważności: 09.2016. Preparat stosowany jest w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, wywoływanej przeziębieniem czy zapaleniem zatok.  Producent…
GIF
Komunikat

Polscy naukowcy bliżej poznania mechanizmów chorób…

Personalizacja terapii zwiększa skuteczność leczenia…

OZZL przypomniał ministrowi co mówił, gdy był…

Redakcja

NRL: stanowisko dot. specjalistów w centrach urazowych

Prezydium NRL zgłasza uwagę dotyczącą wykreślenia z warunków wymaganych w zakresie personelu medycznego lekarzy specjalistów: chirurgii szczękowo-twarzowej, otorynolaryngologii, okulistyki oraz położnictwa i ginekologii. W jego ocenie będzie…
NIL
Komunikat