NFZ żąda od lekarzy zwrotu nienależnej refundacji. Co na to lekarze?

13 maja br. ZK OZZL złożył do Prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa i dyrektorów oddziałów NFZ żądających od lekarzy „zwrotu nienależnej refundacji” za leki wypisane pacjentom, którym przysługiwała refundacja leków.Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy złożył w tej sprawie zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie.

W uzasadnieniu OZZL pisze, że prokuratura powinna zbadać sprawę, bo działania prezesa NFZ i dyrektorów Funduszy były umyślne. „Organ uznał również, że działanie Prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów NFZ nie miało charakteru wprowadzenia w błąd lekarzy. Wprowadzenie w błąd (tzw. oszustwo czynne) oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, np. co do cech sprzedawanego towaru, okoliczności zawieranej transakcji. Środkiem użytym do wprowadzenia w błąd mogą być: słowo, pismo, fałszywe narzędzia, urządzenia techniczne itp. W niniejszej sprawie wskazane osoby nakazując podległym sobie pracownikom wysyłanie bezpodstawnych wezwań do zapłaty lub not obciążeniowych spowodowały wykształcenia się u pokrzywdzonych lekarzy wyobrażenia, że dopuścili się naruszenia obowiązujących przepisów prawa i umowy łączącej ich z NFZ. Należy mieć na uwadze, że wszelkie wezwania pochodzące od NFZ jako instytucji publicznej, z którą na co dzień mają styczność lekarze traktowane są inaczej niż podobne wezwania np. od kontrahentów lekarzy. Z uwagi na pełnienie przez NFZ roli, która wiąże się ze szczególnym zaufaniem ze strony pacjentów i lekarzy, Prezes NFZ i dyrektorzy oddziałów NFZ żądając zapłaty kar umownych wprowadzali w błąd lekarzy w zakresie ich zobowiązań względem NFZ” – uzasadniał Krzysztof Bukiel.


autor/ źródło: OZZL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoResort zdrowia rozważa refundację prewencyjnej mastektomii

Od 2015 roku zmiany w przepisach dotyczących pracowniczych…

Jak unikać tropikalnych chorób - wojsko to wie i…

Udary mózgu -wspólne wyzwanie dla neurologów i…

Kolejne spotkanie lekarzy FPZ z decydentami: każdy…

Połowa kobiet ze stwierdzonym rakiem szyjki macicy…

Problem suchości pochwy dotyczy co czwartej kobiety…

Co nowego w endometriozie i ginekologii operacyjnej?…

Zdecydowana większość placówek nie korzysta z…