NFZ żąda od lekarzy zwrotu nienależnej refundacji. Co na to lekarze?

13 maja br. ZK OZZL złożył do Prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa i dyrektorów oddziałów NFZ żądających od lekarzy „zwrotu nienależnej refundacji” za leki wypisane pacjentom, którym przysługiwała refundacja leków.Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ochota odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy złożył w tej sprawie zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie.

W uzasadnieniu OZZL pisze, że prokuratura powinna zbadać sprawę, bo działania prezesa NFZ i dyrektorów Funduszy były umyślne. „Organ uznał również, że działanie Prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów NFZ nie miało charakteru wprowadzenia w błąd lekarzy. Wprowadzenie w błąd (tzw. oszustwo czynne) oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, np. co do cech sprzedawanego towaru, okoliczności zawieranej transakcji. Środkiem użytym do wprowadzenia w błąd mogą być: słowo, pismo, fałszywe narzędzia, urządzenia techniczne itp. W niniejszej sprawie wskazane osoby nakazując podległym sobie pracownikom wysyłanie bezpodstawnych wezwań do zapłaty lub not obciążeniowych spowodowały wykształcenia się u pokrzywdzonych lekarzy wyobrażenia, że dopuścili się naruszenia obowiązujących przepisów prawa i umowy łączącej ich z NFZ. Należy mieć na uwadze, że wszelkie wezwania pochodzące od NFZ jako instytucji publicznej, z którą na co dzień mają styczność lekarze traktowane są inaczej niż podobne wezwania np. od kontrahentów lekarzy. Z uwagi na pełnienie przez NFZ roli, która wiąże się ze szczególnym zaufaniem ze strony pacjentów i lekarzy, Prezes NFZ i dyrektorzy oddziałów NFZ żądając zapłaty kar umownych wprowadzali w błąd lekarzy w zakresie ich zobowiązań względem NFZ” – uzasadniał Krzysztof Bukiel.


autor/ źródło: OZZL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoGdy antybiotyki nie działają, stosują bakteriofagi

Kwas DHA zapobiega przedwczesnemu porodowi oraz wpływa…

Arłukowicz po spotkaniu z premier Kopacz: ustępstw…

Redakcja

MZ: podział środków w programie leczenia niepłodności

Ministerstwo Zdrowia informuje o tym, jak rozdysponowano środki pomiędzy realizatorów programu zdrowotnego pn. ''Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016'' na realizację programu zdrowotnego w 2014 r. 
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Opolskie NFZ szkoli lekarzy POZ w zakresie pakietu…

Redakcja

Uchwały podjęte podczas XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Samorząd lekarski zamierza także kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych regulacji podatkowych, w szczególności wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne, a także umożliwienia uznania za koszty uzyskania przychodu wszelkich…
Naczelna Izba Lekarska
Prawo i zarządzanie

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy

Więcej pieniędzy na refundację nowych leków -…

Czy apteka będzie ukarana za obniżkę ceny leków?