NFZ ws. wpisów na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.NFZ przypomina w komunikacie, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.


autor/ źródło: INFONFZ/nfz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoUłatwienia w zakresie wstępnych badań lekarskich

Dlaczego wzrosła składka członkowska dla lekarzy?

Należy piętnować lekarzy, którzy lekceważą problem…

NFZ o umowach i sprawozdawczości dla świadczeniodawców

Sejmowa komisja zajmie się projektami dotyczącymi…

NFZ ogłasza konkurs na Dyrektora Śląskiego Oddziału…

OZZL: kontrolerzy NFZ w czasie kontroli recept nie…

Szansa na leczenie przyczynowe wrodzonej łamliwości…

Redakcja

Rok temu szpital został spółką - teraz zarabia i inwestuje

Z ogromnego 270-milionowego długu zostało 80 mln zł "zobowiązań bezpiecznych", czyli pożyczki z urzędu marszałkowskiego, którą szpital będzie musiał spłacać przez 15 lat. Ponad 100 mln zł na spłatę wierzycieli udało się wywalczyć w MZ - informuje…
Gazeta Wyborcza
Prasa