NFZ ws. wpisów na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań.NFZ przypomina w komunikacie, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.


autor/ źródło: INFONFZ/nfz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoNa choroby płuc cierpi ponad 6 mln Polaków. Wiele…

Za kilka lat nowotwór będzie najczęstszą przyczyną…

Od stycznia lekarze będą mogli wystawiać e-zwolnienia

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej…

Zalecania dla podróżujących w regiony krążenia…

Ustawa transgraniczna po ważnej poprawce. Teraz prezydent

Szkolenie z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych

Rząd zajmie się projektem założeń dot. informatyzacji…

Krótsze kolejki do specjalistów, bo pacjenci zagubieni?