NFZ ws. warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w POZ

NFZ opublikował zarządzenie prezesa Tadeusza Jędrzejczyka z dnia 29 czerwca br. ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna


Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. zarządzeniem Nr 31/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
  2. zarządzeniem Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna;
  3. zarządzeniem Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniającym zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cały tekst zarządzenia tu: nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoNaukowcy szukają leku, który może pomóc w gojeniu…

Redakcja

W opinii OZZL minister podważa zaufanie do zawodu lekarza

Jak czytamy we wniosku dotyczącym ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w ocenie OZZL "minister publiczne i nagminne podważanie zaufania do zawodu lekarza", a przez to naruszył zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej.  Zaufanie do lekarza jest  zaś…
OZZL
Artykuł

RPP: nie ma podstawy do nałożenia kar na lekarzy…

Redakcja

W związku z nowelizacją Kodeksu karnego personel medyczny ma nowe obowiązki. Jakie?

Komunikat wydany 7 kwietnia br. przypomina, że osoba wykonująca zawód medyczny, która podejrzewa, że jej pacjent może być ofiarą przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia…
mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Polio nie zagraża Polsce zapewnia PZH

Rzeczniczka rządu: szukamy rozwiązania ws. sytuacji…

Chłopiec nie został przyjęty do szpitala, zmarł

Zapowiedź: Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne,…

Redakcja

Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ