NFZ ws. pomocy doraźnej i transportu dzieci

W czwartek (17 kwietnia) Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.


Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, realizowanych przez wyjazdowe zespoły sanitarne typu "N", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie ich  zawarcia.

Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w stanach chorobowych w stosunku do dzieci, w szczególności w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym (transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko).

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoSejm odrzucił projekt ws. bezwzględnego zakazu aborcji

Lekarze rodzinni przeciw orzekaniu o zdolności do…

Niedrożność przewodów nosowo-łzowych może doprowadzić…

Seria do infuzji wycofana. O który lek chodzi?

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł
Redakcja

NRL poparła projekt rozporządzenia w sprawie map potrzeb zdrowotnych

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, prezydium NRL zgłosiło kilka uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia ws. map potrzeb zdrowotnych. Postuluje m.in. żeby w zakresach map potrzeb zdrowotnych uwzględnić dane dotyczące wskaźnika migracji…
NIL
Artykuł

Prywatne firmy medyczne chcą inwestować w opiekę…

Prof. Ratajczak laureatem prestiżowej Nagrody im.…