NFZ ws. pomocy doraźnej i transportu dzieci

W czwartek (17 kwietnia) Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.


Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, realizowanych przez wyjazdowe zespoły sanitarne typu "N", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie ich  zawarcia.

Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w stanach chorobowych w stosunku do dzieci, w szczególności w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym (transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko).

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRedakcja

Nowe wzory deklaracji w poz

Nowe wzory deklaracji to efekt obowiązywania od 11 czerwca br. nowego rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (DzU z 2014 r., poz.779). Jednocześnie…
portalemedyczne.pl
Ministerstwo Zdrowia

Trybunał Konstytucyjny odmówił zajęcia się paragonami…

MZ odpowiada NRL nt. regulacji zrównujących czas…

Redakcja

OZZL broni lekarzy nie posiadających tytułu specjalisty

ZK OZZL zaapelował do ministra zdrowia i NRL o poparcie swego stanowiska. Więcej: www.
OZZL
Komunikat

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego obowiązuje

Nowelizacja wprowadza m.in. definicję „sfałszowanego produktu leczniczego”. Ujednolica także przepisy dotyczące zezwoleń na wytwarzanie i import produktów leczniczych poprzez wprowadzenie wspólnych regulacji dla obu rodzajów zezwoleń…
Ekspert

Łódź: "superbakteria" zabiła pacjenta

Nocne przychodnie trzeba tworzyć przy szpitalach

Pacjenci wnioskują o zwrot kosztów leczenia za granicą

RPO: NFZ odmawia danych pełnomocnikom osób ubezwłasnowolnionych