NFZ ws. pomocy doraźnej i transportu dzieci

W czwartek (17 kwietnia) Fundusz opublikował zarządzenie prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.


Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, realizowanych przez wyjazdowe zespoły sanitarne typu "N", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie ich  zawarcia.

Wyjazdowy zespół sanitarny typu "N" realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w stanach chorobowych w stosunku do dzieci, w szczególności w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym (transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko).

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoRusza kolejna edycja kampanii przeciw depresji

Czarne chmury nad konsultantami krajowymi i wojewódzkimi

NIPiP: zgłaszamy wotum nieufności dla ministra zdrowia

Redakcja

NFZ o świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych

NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Więcej: 
nfz.gov.pl
NFZ

NRL: stanowiska ws. projektów rozporządzeń

Europejski Kongres Gospodarczy: polityka zdrowotna…

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi

Badanie krwi pomoże ustalić biologiczny wiek pacjenta?

Karty pacjentów chronił prowizoryczny parawan. Jest…